Förvaltarkommentar april 2017

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: "Även om börsuppgången tidsmässigt börjar kännas utdragen är den inte så omfattande i storlek. Detta göra att vårt huvudscenario, med tyngdpunkt under första halvan av april, blir en fortsatt uppgång". Vår bedömning är emellertid att vi nu närmar oss en större rekyl, men att vi inte riktigt är framme där ännu. Även om uppgången kom under andra halvan av månaden blev riktningen rätt, vilket medförde fortsatt starka resultat i fonderna. Den fanns två huvudsakliga anledningar till ännu en positiv börsmånad. I franska presidentvalets första omgång fick Macron flest röster vilket gör att sannolikheten är mycket hög att han även vinner den andra omgången över den mer EU-skeptiske Le Pen. Till detta kan läggas bränsle från överlag väldigt starka kvartalsrapporter. Maj ser, åtminstone på papperet, ut att kunna bli en mindre händelserik månad än april. Vårt huvudscenario blir emellertid att de positiva effekterna från ovanstående händelser gör att sannolikheten får bedömas som god att vi får ännu en stark inledning på maj. Vi bedömer emellertid att börsbränslet nu så sakta håller på att ta slut på, åtminstone på kort sikt, och förväntar oss därför en svagare period från mitten av maj till slutet av juni, och positionerar nu fonderna utifrån detta scenario.

Fondutveckling

Merparten av fonderna ”uppförde sig” som sig bör utifrån den korrekta marknadsuppfattningen, och de har utvecklats i enlighet med, eller över sina avkastningsmål i april.

De marknadsneutrala fonderna Explora, Opportunity, Responsible och Stability uppvisade alla ännu en positiv månadsavkastning. Starkast av dem gick Explora som etablerade en lång position mot börsen efter den svaga inledningen på månaden, vilket visade sig lyckosamt. Denna position är nu avvecklad i sin helhet.

Även Opportunity drog nytta av en kortvarig position mot stigande börs, som även den nu är avvecklad. Däremot bidrog positionen mot stigande långräntor svagt negativt till förvaltningsresultatet i Opportunity och Stability i april. Anledningen var att Ingves ännu en gång överraskade marknaden med ett oväntat duvaktigt penningpolitiskt besked. Trenden med stigande långräntor är emellertid intakt, även om vi kan konstatera att den svenske riksbankschefen avser att streta emot i det längsta.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe hade alla en väldigt stark månad utifrån den korrekta marknadsuppfattningen. Alla tre fonderna var i princip normalt viktade mot index, dock med en viss övervikt i Edge. Alla tre fonderna ligger nu avkastningsmässigt före respektive börsindex, där i synnerhet Edges avkastning sticker ut. Inför maj behåller vi en relativt neutral vikt mot börsindex, men vi lägger nu successivt på lite mer skydd då vår bedömning är att vi snart går in i en lite svagare börsperiod.

Sammantaget medförde ovanstående fondresultat att vår interna multistrategifond AMSI hade ännu en stark månad. De externa fonderna i AMSE hade tyvärr en svag period, men tack vare att fonden numera till cirka 2/3-delar består av Atlantfonder klarade den sig åtminstone över nollstrecket.  

 


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad