Förvaltarkommentar maj 2017

 

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: Vårt huvudscenario blir emellertid att de positiva effekterna från ovanstående händelser gör att sannolikheten får bedömas som god att vi får ännu en stark inledning på maj. Vi bedömer emellertid att börsbränslet nu så sakta håller på att ta slut på, åtminstone på kort sikt, och förväntar oss därför en svagare period från mitten av maj till slutet av juni, och positionerar nu fonderna utifrån detta scenario. Så här långt har ovanstående prognos stämt bra.

Börsen noterade en topp den 16 maj på 1657 på OMX-index och har sedan dess tappat en dryg procent. Orsaken till den uppblossande oron kom föga oväntat från USA, där Trump sparkade FBI-chefen och en utredning om hans kampanjstabs kopplingar till Ryssland inleddes..Trots viss turbulens under andra halvan av maj fick vi ännu en månad med svag börsuppgång. På såväl makro- som bolagsfronten har det varit relativ stiltje. Vi noterar att under hela den uppgång som förevarit sedan i juni förra året har många varit skeptiska och pratat om politiska risker och höga värderingar. Trots det har marknaden envist klättrat vidare.  Just det faktum att så pass många är fortsatt skeptiska gör att det mest sannolika är att uppgången fortsätter ännu en tid, avbruten av snabba, små rekyler. Som vi ser det i vårt huvudscenario är den svenska börsen endast i inledningen av fasen med vinstdriven tillväxt. För att vi ska få se en större rekyl behöver därför antingen en oväntad negativ händelse tillstöta, eller måste först fler skeptiker ha blivit positiva. För det finns fortfarande en del torrt krut kvar i ”ladorna” hos placerarna, där många väntar på en rekyl för att köpa mer aktier. Som vi skrev i förra månadskommentaren förväntar vi oss emellertid att det mesta av krutet nu är bränt på kort sikt, och vi har nu som huvudscenario en uppgångspotential på max 2-4% fram till slutet av juni med successivt ökande risk för en större rekyl under denna period.

Fondutveckling

Merparten av fonderna ”uppförde sig” som sig bör utifrån den korrekta marknadsuppfattningen, och de har utvecklats i enlighet med, eller över, sina avkastningsmål i maj.

De marknadsneutrala fonderna Explora, Opportunity, Responsible och Stability uppvisade alla ännu en positiv avkastningsperiod. Starkast av dem gick Responsible, som kombinerar marknadsneutrala derivatstrategier med att köpa aktier i utvalda bolag med hållbarhetsfokus, och blanka aktier i bolag utan hållbarhetsfokus. Förvaltaren positionerade sig, via derivat, för att volatiliteten (Vega) återigen snabbt skulle falla efter den uppblossande Trump-oron, vilket visade sig lyckosamt. Opportunity fick en svag avslutning på månaden då långräntorna föll liksom H&M-aktien. Vi behåller emellertid uppfattningen att huvudtrenden är upp för långräntorna samt att H&M är ett intressant turn-around case.

Även Protect, en i botten marknadsneutral fond, men med ett uttalat syfte att identifiera och skapa avkastning vid fallande börskurser, steg i maj. Anledningen var lyckad aktiv förvaltning i de korta marknadsrörelserna. Vi anser fonden vara ett eminent komplement i en placeringsportfölj, då dessa normalt sett är mer eller mindre långa aktie- och/eller räntemarknaden. Vi använder av den anledningen själva fonden i våra multistrategifonder.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe hade alla ännu en stark period och outperformade respektive aktieindex med råge. Utifrån vårt huvudscenario om fortsatt svag börsuppgång fram till slutet av juni är Edge något överviktad mot börsindex, medan vi nu, mot bakgrund av att vi ser en ökad rekylrisk, ligger neutralt/mkt svagt underviktade i de båda Sharparna. Detta medför att fonderna vid en nedgång överstigande 2-3% sannolikt kommer att gå bättre än index med fallande följsamhet mot aktiemarknaden ju mer börsen går ner.

Sammantaget medförde ovanstående fondresultat att vår interna multistrategifond AMSI hade ännu en stark månad. Även AMSE, som till 1/3-del består av externa hedgefonder fortsatte att stiga långsamt.

 


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad