Förvaltarkommentar juni 2017

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: Som vi skrev i förra månadskommentaren förväntar vi oss emellertid att det mesta av krutet nu är bränt på kort sikt, och vi har nu som huvudscenario en uppgångspotential på max 2-4% fram till slutet av juni med successivt ökande risk för en större rekyl under denna period. Att krutet var bränt stämde ganska bra, och efter en sidledes börs under större delen av månaden vände börsen ner under de sista dagarna. Något särskilt starkt skäl till den svaga avslutningen tycker vi egentligen inte det finns, även om kraftigt stigande långräntor, liksom en viss oro för svagheter i de stora, högt värderade, amerikanska teknologibolagen verkar ha spelat in. Inget av det ändrar emellertid vårt huvudscenario inför juli, där vi tror att spekulationer inför de kommande delårsrapporterna kommer att driva kurserna uppåt igen. Och vi bedömer att rapporterna, utifrån den makrostatistik som kommit in, har alla förutsättningar att vara överlag starka inom de indextunga sektorerna verkstad och bank. Inför juli blir således vårt huvudscenario att börsen kommer att återuppta sin stigande trend och lyfta med 3-5%.

Fondutveckling

Utifrån en åtminstone till hälften felaktig marknadstro får vi vara relativt nöjda med de flesta resultaten, där fonderna, med något undantag, ”uppförde sig” som man kan förvänta sig.

Bland de marknadsneutrala fonderna Explora, Opportunity, Responsible och Stability var det Opportunity som stack ut ordentligt. Fonden hade inför andra halvan av juni tagit tre lite större positioner, dels förs stigande långräntor, dels för att H&M skulle stiga efter rapporten och dels för att börsen skulle gå ner. Lika oväntat som välkommet inträffade alla dessa tre händelser, samtidigt som också fondens enda rena aktieinnehav, Oncopeptides, steg kraftigt.

Även Stability låg positionerad för stigande långräntor och en negativ börs, och hade därför en fortsatta stabil utveckling i den svaga aktiemarknaden. Kursuppgångarna i juni medför att både Opportunity och Stability därmed firar ettårsjubileum med stigande andelsvärden, då båda fonderna nu har stigit 12 månader i sträck.

Även Protect, en i botten marknadsneutral fond, men med ett uttalat syfte att identifiera och skapa avkastning vid fallande börskurser, låg rätt positionerad och steg i den måttligt negativa junibörsen. Lite tyngre gick det tyvärr för Explora, där den avslutande nedgången var något för stor för fondens neutrala ansats i derivatbenet, samtidigt som ett par obligationsinnehav uppvisade vis svaghet under månaden.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe låg positionerade utifrån vårt huvudscenario om en begränsad uppgång i juni, och hade det därför, av förklarliga skäl, lite tungt i nedgången. Redan inför juni flaggade vi för en ökad rekylrisk, och vi väljer, trots vår positiva uppfattning inför juli, att behålla ”fallskärmarna” på. Detta innebär i praktiken att fonderna sannolikt kommer att gå bättre än börsindex om det går ner mer än cirka 2% under juli, med fallande följsamhet mot aktiemarknaden ju större nedgången blir.

Sammantaget medförde ovanstående fondresultat att vår interna multistrategifond AMSI hade en svagt negativ månad, liksom AMSE, som till 1/3-del består av externa hedgefonder.

Därmed tar ”Förvaltarkommentaren” sommarlov, och återkommer igen 1 september, såvida inte marknaden blir så händelserik under sommaren att det finns anledning för ett ”extranummer”.

Jag önskar er alla en riktigt härlig sommar!

 


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad