Förvaltarkommentar september 2017

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: Många placerare sålde inför sommaren och sitter med god likviditet, där frestelsen att kliva in i marknaden ökar allt mer, vilket vi såg tecken på under månadens avslutande börsdagar. Skulle inte några nya orosmoment dyka upp, vilket är en viktig brasklapp, lär fyndköparna sakta men säkert fortsätta komma in på marknaden och ge förnyat börsbränsle. Ovanstående analys stämde ganska bra. Från botten i augusti har marknaden fortsatt att successivt klättra uppåt i september, och befinner sig nu mindre än 2% från ett nytt all-time high. Större orosmoment saknades, och aktiemarknaden (OMXS30-index) steg med hela 5.9% i september. Vi skrev också i förra marknadskommentaren att vår bedömning är att en större rekyl rycker närmare, men att vi kommer att få se nya rekordnivåer på börsen innan vi är där. Denna prognos kvarstår, även om vi nu närmar oss en punkt där marknaden kommer att ta en paus. Inför oktober är vår prognos att vi att vi får se en mindre stabil börs än i september, där den starka uppgången bryts och följs av en mer sidledes börsutveckling. Vi ser fortsatt risken för en större marknadskorrektion under perioden oktober-november som förhöjd.

Fondutveckling

Med en korrekt marknadstro blev det av naturliga skäl lite enklare att få till hyggliga förvaltningsresultat i de flesta fonderna.

Av de marknadsneutrala fonderna Explora, Opportunity, Protect och Stability hade Opportunity den bästa utvecklingen. Fonden påverkades positivt av stigande långräntor. Svagast utveckling under perioden hade Explora som drabbades av att rekonstruktionen av Seadrill blev mindre gynnsam för obligationsinnehavarna än förväntat. Emellertid ser vi positivt på att konkurshotet nu är undanröjt, och anser därmed att en stor osäkerhet försvunnit och uppsidan därmed känns betydande när det initiala säljtrycket försvunnit. Även Protect, som framför allt försöker identifiera och skapa avkastning i fallande marknader, hade en tuff månad i det starka börsklimatet. Stability fortsatte att vara precis så stabil och tråkig som den ska vara, och noterade sin 15:e raka månad med positiv avkastning.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe låg positionerade utifrån vårt huvudscenario om en uppgång, och hade det därför, av förklarliga skäl, en stark period. Såväl Sharp som Sharp Europe överträffade börsindex utveckling, medan Edge hade det lite tuffare på grund av en svag utveckling i H&M. Vi har använt uppgången till att flytta upp punkten där Sharp börjar gå bättre än index även i nedgång en aning, men även till att minska det maximalt negativa årsresultatet vid en kraftig börsnedgång från ca minus tio procent till cirka minus fem procent. Som vanligt är det besvärligaste läget för Sharp kontra index en stillastående börs, där vi vare sig får ”betalt” för vårt skydd eller den eventuella hävstång vi köpt.

Sammantaget medförde ovanstående fondresultat, trots den svaga utvecklingen i Explora och Protect, att vår interna multistrategifond AMSI hade en stark period. Vi har inför oktober dragit ner andelen Sharp (aktiemarknadspåverkad) en aning i AMSI och samtidigt försiktigt ökat andelarna i de marknadsneutrala fonderna Explora, Protect och Stability utifrån vår vy om en mer sidledes börs med något ökad risk för en kraftigare korrektion.

 


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad