Förvaltarkommentar oktober 2017

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: … en större rekyl rycker närmare, men att vi kommer att få se nya rekordnivåer på börsen innan vi dess. Inför oktober är vår prognos att vi att vi får se en mindre stabil börs än i september, där den starka uppgången bryts och följs av en mer sidledes börsutveckling. De nya rekordnivåerna kom redan i oktober, och även om den väldigt starka uppgången i september mattades av en del var börssentimentet fortsatt positivt. Anledningen till den fortsatta optimismen var dels överlag mycket starka delårsrapporter från framförallt verkstadsindustrin, och dels duvaktiga uttalanden från såväl Riksbanken som ECB. Utifrån de förutsättningarna är det inte förvånande att börsen fortsatte att klättra. Börsen befinner sig nu på många sätt i en optimal miljö. Förutsättningarna för fortsatt vinsttillväxt i den tunga verkstadssektorn är goda, samtidigt som börshotet i form av stigande räntor känns betydligt vagare än vad det gjorde för bara någon månad sedan. Utifrån detta är det svårt att ha en annan uppfattning än att börsen ska fortsätta stiga även i november. Vi vill emellertid, efter denna positiva slutsats, flagga för att våra modeller indikerar att den idealiska tiden för en större rekyl i USA infaller mellan 15 november och 15 december. Vi väljer därför att nu rent generellt öka på vårt nedsidesskydd i fonderna tills den perioden är passerad.

Fondutveckling

Med en relativt korrekt marknadstro blev det av naturliga skäl fortsatt möjligt att få till hyggliga förvaltningsresultat i de flesta fonderna.

Av de marknadsneutrala fonderna Explora, Opportunity, Protect och Stability hade Explora den bästa utvecklingen. Förutom avkastningen i kreditportföljen hade fonden tagit en något lång position mot aktiemarknaden vilket bidrog positivt. Opportunity hade lite motvind i slutet av månaden sedan H&M tappade samtidigt som långräntorna vände ner. Utifrån dessa faktorer är vi nöjda med månadsresultatet. Stability, som på en gala i London, Eurohedge, den 31 oktober vann pris som Europas bästa multistrategihedgefond 2016/2017, hade ännu en stillsam månad. Avkastningen drogs ner en del av de fallande långräntorna. Svagast utveckling under perioden hade Protect, som framför allt försöker identifiera och skapa avkastning i fallande marknader, och därför hade det fortsatt tufft i det starka börsklimatet.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe låg positionerade utifrån vårt huvudscenario om en svag uppgång, och hade det därför, av förklarliga skäl, ännu en stark period. Alla tre fonderna hade en bättre avkastning än respektive börsindex, där Edge och Sharp nu nästan är ikapp OMX-index, medan Sharp Europe ligger en bit före Estoxx50.

Vi har nu positionerat om fonderna en aning och sänkt börexponeringen generellt. Sharp ligger nu tex svagt underviktad mot börsen. Vi har använt den fortsatta uppgången i oktober till att fortsätta att flytta upp punkten där Sharp börjar gå bättre än index i nedgång en aning, men även till att minska det maximalt negativa årsresultatet vid en kraftig börsnedgång från målet på ca minus tio procent till maximalt cirka minus en procent.

Sammantaget medförde ovanstående nästan genomgående positiva fondresultat att vår interna multistrategifond AMSI hade en stark period. Vi har inför november dragit ner andelen Sharp Europe (aktiemarknadspåverkad) en aning i AMSI utifrån vår vy om en ökad risk för en kraftigare korrektion.

 


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad