Förvaltarkommentar november 2017

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: Utifrån detta är det svårt att ha en annan uppfattning än att börsen ska fortsätta stiga även i november. Vi vill emellertid, efter denna positiva slutsats, flagga för att våra modeller indikerar att den idealiska tiden för en större rekyl i USA infaller mellan 15 november och 15 december. Ovanstående analys stämde ganska bra till 7 november då Stockholmsbörsen noterade årets högsta nivå. Därefter hamnade vi emellertid helt fel i vår marknadsuppfattning, och istället vidtog en allmän försvagning, där en uppblossande oro inom fastighetssektorn som primärt tyngt bostadsutvecklare även försvagade den tunga banksektorn. Som vanligt är det svårt att veta om en uppblossande oro skall leda till en eskalering, eller snabbt blåsa över. Att festen på den svenska fastighetsmarknaden och borallyt nu är slut råder det föga tvivel om, fastigheter har varit ”priced to perfection” ett tag, och det tillståndet är (tyvärr) alltid övergående. Den stora frågan är emellertid hur stora spridningseffekterna av en avmattning blir, hur påverkas konsumtion, arbetslöshet och kreditförluster tex. Något givet svar på de frågorna finns inte ännu, men på kort till medellång sikt tror vi att marknaden snart återigen blir mer styrd av utvecklingen på de stora marknadsplatserna. Vi noterar att USA, till skillnad mot Sverige och Europa, gått urstarkt i november med nya All time highs. Sannolikheten för att den svenska aktiemarknaden skall komma tillbaka och notera nya rekord innan året är slut får därmed betecknas som relativt god, och vi har således en positiv grundansats inför december. Oaktat det vill vi avvakta ytterligare ett par veckor innan vi helt blåser faran över för en större korrektion i USA, trots att vi noterar att Trumps skattereform ser ut att passera kongressen vilket ger fundamentalt, stöd åt aktiemarknaden.

Fondutveckling

En oväntat svag börs i kombination med fallande långräntor och nedställ i en del bankobligationer i kreditportföljerna blev ingen välsmakande coctail i fonderna rent generellt…, och särskilt de aktiemarknadspåverkade fonderna hade det lite tyngre.

Av de marknadsneutrala fonderna Explora, Opportunity, Protect och Stability hade, som sig bör i det negativa börsklimatet, Protect den bästa utvecklingen. Fonden, som framför allt försöker identifiera och skapa avkastning i fallande marknader, ska i normalfallet gå betydligt bättre i denna typ av klimat, men resultatet drogs ner av nedvärderingar av några obligationer i kreditportföljen samt exponeringen mot stigande långräntor. Vid accelererande börsfall kommer Protect att stiga allt snabbare från nuvarande nivåer. Opportunity hade, förutom svagheten i kreditportföljen lite fortsatt motvind från sin långa H & M-exponering. Stability, som låg svagt positionerad för en börsnedgång hade en positiv avkastning i derivatportföljen, men detta räckte inte riktigt hela vägen för att kompensera värdetappet i kreditportföljen. Även Explora hade en jobbig månad i kreditportföljen till följd av fallande långräntor och nedställ i ett par innehav.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe låg positionerade utifrån vårt huvudscenario om en fortsatt uppgång, och hade därför, av förklarliga skäl, en jobbig period. Bäst i kategorin klarade sig Sharp där vi hade dragit ner börsexponeringen till svag undervikt mot börsen. Att fonden oavsett det gick något sämre berodde på en svag utveckling i kreditportföljen. Sharp behåller sin undervikt mot börsen, medan Edge, utifrån vårt huvudscenario om fortsatt uppgång fram till årsskiftet, fortsatt har en tydlig övervikt mot index.

Sammantaget medförde ovanstående nästan genomgående negativa fondresultat att vår interna multistrategifond AMSI hade en svag period. Vi hade inför november dragit ner andelen Sharp Europe (aktiemarknadspåverkad) en aning i fonden utifrån vår vy om en ökad risk för en kraftigare korrektion under halvan av månaden, vilket visade sig korrekt.

AMSI + AMSE = AMS (dagshandlad)

1 december slogs AMSE ihop med AMSI som därmed blev dagshandlad under det nya namnet Atlant Multi- Strategy, AMS. AMS kommer fortsatt i första hand att innehålla Atlants egna fonder, men även kunna komplettera med externa i det enda syftet att skapa bästa möjliga hedgefond-i-fond. För närvarande innehåller AMS sju Atlantfonder och tre externa fonder.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad