Förvaltarkommentar mars 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Eftersom den svenska konjunkturen närmar sig, eller redan har passerat zenit, samtidigt som vi ser en hög sannolikhet för fortsatt stigande räntor i USA, blir vår bild neutral till negativ inför mars och vi positionerar fonderna utifrån detta huvudscenario”. Ovanstående prognos stämde relativt väl. Inför året var vår huvudsakliga prognos en mer volatil aktie- och räntemarknad än under lugna 2017, och såväl februari som mars har bjudit på relativt stora marknads­rörelser, med en i huvudsak negativ underton. Ränteoron i USA, som i mycket drev börsnedgången i februari, klingade av i mars och ersattes istället av oro för ett uppblossande handelskrig samt misstro mot Facebook och Amazon som tillhört de mest kursdrivande aktierna i den amerikanska börsuppgången. Vi arbetar tills vidare, och tills motsatsen är bevisad, utifrån tesen att vi nu har satt en långsiktig topp på aktiemarknaden i såväl Sverige som USA, och att vi även framgent kan se fram emot en mer orolig börs. Anledningen till detta är inte i första hand en rädsla för stigande långräntor, utan för att vi nu sannolikt har passerat konjunkturtoppen i Sverige, är på väg att göra det i Europa och gör det i USA 2019. Då aktiemarknaden har en tendens att springa 6-18 månader före konjunkturen känns därmed uppsidan begränsad, såvida inte konjunkturutsikterna åter förbättras. Detta i synnerhet som börserna, i synnerhet i USA, får anses vara mycket högt värderade ur ett historiskt perspektiv. Naturligtvis kan information i de kvartalsrapporter, för första kvartalet, som trillar in i april, komma att nyansera denna bild. Men tillsvidare behåller vi vår neutrala/negativa ansats till börsen.

Fondutveckling

Den korrekta marknadsuppfattningen medförde att Atlants fonder, utifrån placeringsinriktning och risknivå, överlag utvecklades väl i det negativa börsklimatet i mars.

De marknadsneutrala fonderna Opportunity, Protect, Stability och Stability Offensiv kunde samtliga dra nytta av vår korrekta marknadsuppfattning och leverera stabila resultat. Månadens vinnare denna gång blev Stability Offensiv, som förutom ett positivt resultat i kreditportföljen hamnade rätt i de kortsiktiga börssvängningarna under månaden. Fonden är, när första kvartalet nu passerats, den av Atlants fonder som utvecklats bäst i år.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe lyckades alla tre utvecklas ganska mycket bättre än de underliggande aktieindexen. Förvisso skönmålar utdelningarna som avskiljdes under månaden siffrorna en aning, men även med dessa inräknade var resultatet tillfredsställande.

Sammantaget medförde ovanstående individuella resultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), har fortsatt att utvecklas svagt positivt. Vi har inte gjort några större viktjusteringar under månaden, men generellt minskat andelen marknadspositiva samt marknadsnegativa fonder till förmån för marknadsneutrala alternativ (Opportunity och Stability Offensiv).

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad