Förvaltarkommentar maj 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Då aktiemarknaden har en tendens att springa 6-18 månader före konjunkturen känns därmed uppsidan fortsatt begränsad, såvida inte konjunkturutsikterna åter förbättras…" Efter att lyckosamt ha positionerat om fonderna till en kortsiktigt mer positiv marknadsuppfattning i mitten av april, har vi nu åter börjat positionera oss för en svagare börs framöver. Ovanstående prognos inför maj stämde ganska väl, där marknaden, efter en initial uppgång, försvagades och slutade ner på månadsbasis.

Aktiemarknaden har mestadels gäspat åt såväl politisk turbulens i Italien som ett smått eskalerande handelskrig mellan USA och omvärlden. På kreditmarknaden har det däremot varit desto större reaktioner, där vi har sett kraftigt stigande statslåneräntor i Italien samt fallande räntor i Tyskland och USA. Vi noterar fortsatt stark arbetsmarknadsstatistik i USA som visar att konjunkturen fortsatt har kraft. Emellertid är fortsatt vår uppfattning att konjunkturtoppen passerats i Sverige och närmar sig zenit i USA. Eftersom aktiemarknaden har en tendens att springa före konjunkturen känns därmed uppsidan fortsatt begränsad, såvida inte konjunkturutsikterna åter förbättras. Detta särskilt som börserna, i synnerhet i USA, får anses vara mycket högt värderade ur ett historiskt perspektiv. Ovanstående gör att vi, åtminstone tills vidare, behåller vår neutrala/negativa ansats till börsen inför juni.

Fondutveckling

Vi gick in i månaden med en huvudsakligen negativ ansats, och använde den initiala uppgången till att ytterligare förbättra fondernas avkastning vid en marknadsförsämring, vilken också inträffade.  Sammantaget medförde detta att resultaten överlag blev goda i fonderna.

De marknadsneutrala fonderna Opportunity, Protect, Stability och Stability Offensiv låg samtliga positionerade för börsnedgång och levererade godkända resultat. I samtliga fonder tyngde emellertid den kraftiga nedgången i långräntorna i bakvattnet av den politiska osäkerheten i Italien. Månadens vinnare denna gång blev Protect, som framför allt försöker identifiera och skapa avkastning i fallande marknader, och därför i störst utsträckning kunde dra nytta av det negativa marknadssentimentet.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe utvecklas alla tre bättre än sina underliggande index i den sura börsmiljön. I synnerhet är vi återigen nöjda med resultatet i Edge som steg i den fallande marknaden. Anledningen till detta var dels lyckad vinsthemtagning av långa indexpositioner nära månadstoppen på börsen, men även ett snabbt inhopp på ränteterminsmarknaden där fonden blankade långränteterminer ganska exakt på månadsbotten och återköpte dessa två dagar senare. Edge har nu återigen etablerat en lång position i H&M.

Sammantaget medförde ovanstående individuella resultat, i kombination med mestadels svaga resultat i de externa fonderna, att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), klättrade marginellt. Vi har under månaden fortsatt att öka andelarna i de marknadsneutrala exponeringarna som ingår i AMS.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad