Förvaltarkommentar juni 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Eftersom aktiemarknaden har en tendens att springa före konjunkturen känns därmed uppsidan fortsatt begränsad, såvida inte konjunkturutsikterna åter förbättras. Detta särskilt som börserna, i synnerhet i USA, får anses vara mycket högt värderade ur ett historiskt perspektiv. Ovanstående gör att vi, åtminstone tills vidare, behåller vår neutrala/negativa ansats till börsen inför juni." Ovanstående prognos inför juni stämde ganska väl, där marknaden mestadels handlades i sidled utan tydlig riktning. I övrigt finns inte mycket att kommentera, viss oro för eskalerande handelskrig vägde på den negativa sidan, samtidigt som det faktum att EU kunde enas om en skrivning avseende framtida migrationspolitik, och därmed en regeringskris i Tyskland möjligen undvikas, vägde på den positiva sidan. I juli kommer mer fokus att flyttas till rapporterna för Q2, samt inte minst vad företagsledningarna säger om framtiden. Inför juli bibehåller vi vår neutrala/ negativa ansats, då vår uppfattning är att en långsiktig börstopp noterades i slutet på förra året i Sverige. 

Fondutveckling

Vi gick in i månaden med en huvudsakligen neutral/negativ ansats, och de små rörelserna på aktie- och räntemarknaden medförde att även fondernas rörelser blev begränsade.

De marknadsneutrala fonderna Opportunity, Protect, Stability och Stability Offensiv låg samtliga positionerade för börsnedgång och levererade godkända resultat i den svagt stigande börsen. Inför juli är samtliga fonder fortsatt positionerade för en neutral/negativ börsutveckling.

De aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe utvecklades alla tre ungefär i linje med sina underliggande index. Inför juli ligger "sharparna" underviktade mot sina underliggande index, medan Edge har neutal vikt.

Sammantaget medförde ovanstående individuella resultat, i kombination med mestadels svaga resultat i de externa fonderna, att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), tappade något. Inför juli behåller vi en övervikt i de marknadsneutrala exponeringarna som ingår i AMS, samtidigt som vi har en undervikt i de marknadspåverkade fonderna utifrån vår neutrala/negativa ansats till aktiemarknaden.

Förvaltarkommentaren tar nu sommaruppehåll, och återkommer, såvida inte marknadsläget blir mer dramatiskt, åter måndagen den 3 september. Vi vill därmed passa på och önska alla en riktigt härlig sommar!

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad