Förvaltarkommentar augusti 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Inför juli bibehåller vi vår neutrala/negativa ansats, då vår uppfattning är att en långsiktig börstopp noterades i slutet på förra året i Sverige". Ovanstående marknadsuppfattning var alldeles för negativ, och efter en inledande osäkerhet steg börsen under såväl juli som augusti. Den svenska aktiemarknaden fick stöd av huvudsakligen starka bolagsrapporter, en försvagad valuta samt en urstark amerikansk aktiemarknad. På räntemarknaden har utvecklingen varit mer neutral, långräntorna har stått relativt stilla och den svenska företagsobligationsmarknaden har i stort sett varit opåverkad av oron inom den europeiska banksektorn i spåren av Turkiets valutakris. Även om vi ur ett fundamentalt perspektiv anser att de obalanser som byggts upp i de finansiella systemen blir allt mer oroväckande på lite sikt, är det bara att konstatera att aktiemarknaden uppvisar en betydande styrka. Sammantaget inför september medför det att vi nu har en neutral ansats, men där vi ser en förhöjd risk för en större korrektion innan året är slut, och vi positionerar fonderna i enlighet med detta.

Fondutveckling

Vi gick in i sommaren med en huvudsakligen neutral/negativ ansats, men utifrån styrkan i marknaden bytte vi generellt fot och de flesta fonderna levererade starka resultat.

De marknadsneutrala fonderna Opportunity, Protect, Stability och Stability Offensiv låg samtliga positionerade för börsnedgång, med undantaget Protect, kunde samtliga trots det redovisa positiva avkastningssiffror. I synnerhet Stability Offensiv hade en väldigt stark period. Huvudsakligen kom avkastningen från en betydande uppvärdering av fondens obligationsposition i Seadrill. Mot bakgrund av frågor från investerare vill vi klargöra att Stability Offensiv inte är en belånad variant av Stability, utan är en fond som har möjlighet att placera en större andel av fondförmögenheten i obligationer med sämre kreditbetyg än vad Stability gör. Stability Offensiv är dessutom mer aktiv med offensiva och spekulativa derivatstrategier än Stability.

Av de aktiemarknadspåverkade fonderna Edge, Sharp och Sharp Europe utvecklades de två sistnämnda ungefär i linje med sina underliggande index. Edge däremot steg betydligt mer på grund av att även den fonden kunde dra fördel av en kraftig uppvärdering i Seadrill. Inför september ligger för ovanlighetens skull Edge underviktad mot sitt underliggande index, medan ”Sharparna” har en neutral vikt.

Sammantaget medförde ovanstående mestadels starka individuella fondresultat att vår fond-i-hedgefond, Atlant Multi Strategy (AMS), hade en lyckad månad. Inför september behåller vi en övervikt i de marknadsneutrala exponeringarna som ingår i AMS, samtidigt som vi har en undervikt i de marknadspåverkade fonderna utifrån vår neutrala ansats till aktiemarknaden.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad