Förvaltarkommentar november 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Vi har emellertid ingen entydig uppfattning avseende huruvida nuvarande marknadskorrektionen är av mer tillfällig natur, eller början på en större och mer utdragen konjunkturell nedgång. Då vi emellertid bedömer att sannolikheten för det sistnämnda uppgår till minst 50 procent, har vi intagit en beredskap i fonderna för att det är en reell möjlighet. Efter nedgången på 7,5% i oktober fortsatte Stockholmsbörsen ner med cirka 5% där en botten träffades den 20 november innan marknaden åter vände upp. Mycket av den globala börsoron emanerade från befarade negativa effekter av USAs handelskrig med Kina i kombination med höga värderingar och stigande räntor i USA. Detta i kombination med allt större konsensus om en annalkande konjunkturtopp/lågkonjunktur i USA och Europa gör att många investerare väljer att vikta ner andelen aktier. Nu blev det ett positivt utfall av G20-mötet där hoppet om att handelskriget inte ska behöva eskalera ökade, vilket gav stöd. Men så länge marknadens fokus mest ligger på huruvida konjunkturnedgången ska inledas 2019 eller 2020 är det oavsett detta fortsatt svårt att se aktiemarknaden åter ta en kraftigt positiv riktning. Vi behåller därför sannolikheten till över 50% att även USA nu har satt en långsiktig börstopp, och frågan blir därmed snarast hur snabb och långvarig nedgången skall bli. Därmed kvarstår vår uppfattning att huvudtrenden på börsen nu är nedåt, och att uppgångar i första hand får ses som rekyler. Slutsatsen blir att vi, trots det positiva utfallet från G20, endast har en neutral ansats inför december.

Fondutveckling

Efter två mycket starka förvaltningsmånader tvingas vi konstatera att resultatet för november totalt sett var allt annat än lysande. Den enda fond som lyckades skapa positiv avkastning var Protect, fonden som särskilt strävar efter att skapa god avkastning när aktiemarknaden faller. Bland de övriga marknadsneutrala fonderna, Opportunity, Stability och Stability Offensiv var det däremot minus över hela linjen. Detta berodde i huvudsak på nedgångar i enskilda innehav i aktie- och kreditportföljerna, samtidigt som nedgången på börsen inte var tillräckligt stor för att de innehavda säljoptionerna kunde kompensera för detta. I Stabilitys fall bidrog även fallande långräntor till den negativa avkastningen.
Även de aktiemarknadspåverkade fonderna Edge och Sharp hade, av samma anledningar, en besvärlig månad, och utvecklades sämre än sina respektive underliggande index. 
Sammantaget medförde ovanstående blandade fondresultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), hade en svag månad. Den minskade marknadsexponering de underliggande individuella fonderna generellt har i dagsläget gör att vi fortsatt har en lite högre andel Edge i fonden än normalt.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad