Förvaltarkommentar februari 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”De rapporter som kom in avseende Q4 2020 var generellt starkare än förväntat, vilket ger stöd. Men marknadens fokus kommer framförallt att vara på vinstutvecklingen framöver när pandemin förhoppningsvis successivt klingar av i takt med att andelen vaccinerade ökar. Vi ser därför ingen anledning att ändra uppfattning inför februari, utan vårt huvudscenario är fortsatt en måttlig, likviditetsstyrd uppgång, avbruten av kortare, branta rekyler.”

Det finns egentligen inte så mycket att tillägga till ovanstående. Den likviditetsstyrda uppgången vi flaggade för har fortsatt materialiseras, och det noterades rekordinflöden i aktiefonder under perioden, samtidigt som antalet nyemissioner skjuter i höjden. Under radarn för merparten av aktörer noterar vi emellertid att långräntorna successivt har börjat klättra. Det börjar byggas upp inflationstryck på sina håll när det nu uppstår flaskhalsar när efterfrågan tar fart snabbare än vad produktionen mäktar med att växla upp. Detta i kombination med den enormt lössläppta finans- och penningpolitiken skapar en slamkrypare. Ännu så länge är nivåerna väldigt låga, men det är ett synbart trendbrott, och nuvarande värderingar på börsen klarar inte av så mycket högre långräntor. Inte heller inför första halvan av mars ser vi någon anledning att ändra vårt huvudscenario om en stigande börs med snabba rekyler. Vi bedömer emellertid nu att en första lite större rekyl rycker närmare och positionerar fonderna utifrån detta.

Fondutveckling

Eftersom marknadsinledningen fortsatt blev ungefär som förväntat blev även fondresultaten i stort sett uteslutande positiva. Av de marknadsneutrala fonderna fortsatte vår fond med högst risk/avkastningsmål, Atlant Edge, att prestera bäst. Edge, som närmast kan liknas vid en ”offensiv Opportunity” tar ut svängarna mer, den har bland annat en position mot Bitcoin för närvarande och hade en fantastisk februari. Även ”mellanriskfonden” Atlant Opportunity och den utpräglade lågriskfonden Atlant Stability har fått väldigt fina starter på året. Utifrån vår marknadsuppfattning, att en lite större korrektion närmar sig, har vi nu ökat på andelen nedsidesskydd i samtliga fonder.

Glädjande nog startade året väldigt bra även för våra aktiemarknadspåverkade fonder; Atlant Sharp och Atlant Protect. Utifrån årets starka inledning för den svenska börsen, viktade Sharp, inför februari, om till en undervikt kontra den svenska aktiemarknaden (OMXS30), samtidigt som vi behöll exponeringen mot den amerikanska börsen (S&P). Atlant Protect, vår fond som är speciellt designad för att skapa avkastning i en fallande aktiemarknad, tappade marginellt i den fortsatt stigande börsen.

Ovanstående starka siffror i de underliggande fonderna, (undantaget i Precious och Protect), innebar att även vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, hade ännu en fin period. Vi avser inte göra några speciella förändringar i fonden inför mars.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund