2018

2018-12-20

Genomförd fondfusion: Atlant Sharp Europe har fusionerat med Viking Fonder Sverige

Den 20 december 2018 fusionerades Atlant Sharp Europe med Viking Fonder Sverige. Fusionen innebär att fondandelarna i Atlant Sharp Europe har bytts ut...


2018-10-03

Sharp Europe fusionerar med Viking Fonder Sverige den 20 december 2018

Sharp Europe är idag valbar inom premiepensionssystemet (PPM). Under hösten 2018 införs nya bestämmelser i socialförsäkringsbalken som bl.a. innebär a...


2018-05-04

Nya fondbestämmelser i fyra av våra fonder från den 20 april 2018

Våra fonder; Atlant Multi-Strategy, Opportunity, Sharp och Stability får från den 20 april 2018, nya fondbestämmelser. Gemensam förändring i samt...

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund