Genomförd fondfusion: Multi-Strategy External har absorberats av Multi-Strategy Internal

Den 1 december 2017 fusionerades fonderna Multi-Strategy External och Multi-Strategy Internal. Fusionen innebär att fondandelarna i Multi-Strategy External har bytts ut mot fondandelar i Multi-Strategy Internal.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond medför det att du per automatik får andelar i den nya fonden. Värdet motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

Efter genomförd fusion har Multi-Strategy Internal bytt namn till Atlant Multi-Strategy.

Läs mer om fusionen här.


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad