atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Multi-Strategy External 
En hedgefond med sikte på absolutavkastning

Placeringsinriktning

Multi-Strategy External är en marknadsneutral fond-i-fond som huvudsakligen investerar i andra hedgefonder inom olika segment för att minska den inbördes samvariationen. Fonden lägger stor vikt vid urvalet av de underliggande fonderna och deras beprövade förmåga att klara svaga perioder på börsen. Normalt är fonden investerad i cirka tio hedgefonder, både externa och Atlants egna fonder.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 4 procentenheter. Fonden är marknadsneutral och är därmed strukturerad för att kunna ge en positiv avkastning, till låg risk, oavsett utvecklingen på andra finansiella marknader.

Multi-Strategy External tillhör riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk.

Riktar sig till dig som

Multi-Strategy External är ett bra val för dig som inte själv vill välja enskilda hedgefonder. Fonden passar den som vill ha möjlighet till en god avkastning, till låg risk och med låg korrelation med aktie- och räntemarknaden. En placering i Multi-Strategy External bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst tre år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

 

Värdeutveckling Multi-Strategy External

DatumNAV1 dagi år
Atlant Multi-Strategy External15/91 150.21-0.16%0.8% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar augusti 2017-uppdaterad version

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren, inför juli, skrev vi: Vi bedömer att bolagsrapporterna, utifrån den makrostatistik som kommit in, har alla förutsättningar att vara överlag starka inom de indextunga sektorerna ve [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder

Sveavägen 46
113 59 Stockholm

Tel: 08-457 33 70
Epost: info@atlantfonder.se