atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Multi-Strategy External 
En hedgefond med sikte på absolutavkastning

Placeringsinriktning

Multi-Strategy External är en marknadsneutral fond-i-fond som huvudsakligen investerar i andra hedgefonder inom olika segment för att minska den inbördes samvariationen. Fonden lägger stor vikt vid urvalet av de underliggande fonderna och deras beprövade förmåga att klara svaga perioder på börsen. Normalt är fonden investerad i cirka tio hedgefonder, både externa och Atlants egna fonder.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 4 procentenheter. Fonden är marknadsneutral och är därmed strukturerad för att kunna ge en positiv avkastning, till låg risk, oavsett utvecklingen på andra finansiella marknader.

Multi-Strategy External tillhör riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk.

Riktar sig till dig som

Multi-Strategy External är ett bra val för dig som inte själv vill välja enskilda hedgefonder. Fonden passar den som vill ha möjlighet till en god avkastning, till låg risk och med låg korrelation med aktie- och räntemarknaden. En placering i Multi-Strategy External bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst tre år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

 

Värdeutveckling Multi-Strategy External

DatumNAV1 dagi år
Atlant Multi-Strategy External21/111 174.920.05%3.0% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar oktober 2017

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: … en större rekyl rycker närmare, men att vi kommer att få se nya rekordnivåer på börsen innan vi dess. Inför oktober är vår prognos att vi att vi får se en mindre stabil [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad