atlant_fonder_skalan_5.svgAtlant Sharp Europe  
En europeisk hedgefond med möjlighet till hög avkastning till en begränsad risk 

Placeringsinriktning

Sharp Europe är en aktivt förvaltad europeisk hedgefond som fokuserar på aktierelaterade derivatstrategier på den europeiska börsens EuroStoxx50-index i syfte att skapa såväl hävstång som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska och europeiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet.

Fonden eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa möjlighet till en hög positiv avkastning. Målsättningen är att över längre perioder systematiskt avkasta betydligt mer än jämförelseräntan (Euribor 3-month fixing) samt överträffa den europeiska börsens utveckling (EuroStoxx50). Fonden har som mål att en eventuell nedgång i fonden aldrig ska bli större än cirka 10 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket den europeiska aktiemarknaden faller.

Sharp Europe startade den 1 oktober 2015 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 5 av 7, vilket motsvarar medelrisk.

Riktar sig till dig som

Sharp Europe är ett intressant alternativ för dig som har en långsiktig tro på den europeiska aktiemarknaden och som söker möjlighet till en hög absolutavkastning. En placering i Sharp Europe ger dig även ett skydd mot större börsfall, då konsekvenserna av ett sådant kan begränsas genom fondens inbyggda skydd. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen. 

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (Euribor 3-month fixing).

Fonden är valbar inom premiepensionsvalet. Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats. Klicka här.

Värdeutveckling Sharp Europe

DatumNAV1 dagi år
Atlant Sharp Europe B20/2996.930.77%-1.5% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar januari 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Fundamentalt anser vi aktiemarknaden borde ha goda förutsättningar att stiga. Att så ändå inte sker kan ses som en varningssignal att aktörerna börjar se en annalka [...]

Läs hela

 


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad