atlant_fonder_skalan_5.svgAtlant Edge
En offensiv hedgefond för den riskvillige

Placeringsinriktning

Atlant Edge är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktierelaterade derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30-index i syfte att skapa såväl hävstång som skydd. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, medför möjligheter för fonden att stiga kraftigt vid börsuppgång. Derivaten används även för att skapa skydd och bromsa vid större nedgångar. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet.

Fonden eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa möjlighet till en hög positiv avkastning. Målsättningen är att över längre perioder systematiskt avkasta betydligt över jämförelseräntan (SSVX 90 dagar) samt överträffa Stockholmsbörsens utveckling (OMXS30-index). Fondens mål är att skapa 12 procent i årlig snittavkastning, sett över en period på tio år. En eventuell nedgång i fonden ska normalt begränsas till cirka 20 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket Stockholmsbörsen faller.

Eftersom Edge i stor utsträckning påverkas av kursutvecklingen på Stockholmsbörsen har fonden en risknivå som är högre än för Atlants övriga fonder. Edge tillhör riskklass 6 av 7, vilket motsvarar hög risk.

Riktar sig till dig som

Edge är ett intressant alternativ för dig som har en långsiktig positiv tro på den svenska aktiemarknaden. Fonden passar den som söker hög avkastning och kan acceptera större kurssvängningar. I perioder av stigande aktiekurser skapar fonden möjlighet till överavkastning gentemot den svenska aktiemarknaden. Fonden strävar också efter att skapa avkastning vid fallande börskurser. En placering i fonden bör vara del av en långsiktig portfölj och med tanke på den högre risken bör placeringshorisonten vara minst fem år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar).

Värdeutveckling Edge

Datum1 mån.6 mån.i år
Atlant Edge13/12-3.2%-1.3%5.1% 
 

Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar november 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Vi har emellertid ingen entydig uppfattning avseende huruvida nuvarande marknadskorrektionen är av mer tillfällig natur, eller början på en större och mer utdragen ko [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad