atlant_fonder_skalan_5.svgAtlant Edge
En offensiv marknadsneutral hedgefond för den riskvillige

Placeringsinriktning

Atlant Edge är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis medelgod kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma.

Fonden eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa en marknadsneutral och hög positiv avkastning. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 7 procentenheter till en risk som är lägre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger Edge möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.

Edge tillhör riskklass 5 av 7, vilket motsvarar medelrisk.

Riktar sig till dig som

Edge är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till en hög och marknadsneutral avkastning. Fonden strävar också efter att skapa avkastning vid fallande börskurser. En placering i fonden bör vara en del av en långsiktig portfölj och med tanke på den högre risken bör placeringshorisonten vara minst tre år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen. Minsta första insättning i fonden är 50 000 kronor.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den rörliga avgiften.

Värdeutveckling Edge

Datum1 mån.6 mån.i år
Atlant Edge22/8-2.3%-4.2%-4.9% 
 

Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar juni 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Vinstmultiplarna befinner sig, trots den senaste korrektionen, på nivåer där de normalt enbart ska befinna sig när marknaden förväntar sig en kraftig vinsttillväx [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad