atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Explora 
En hedgefond med sikte på jämn avkastning

Placeringsinriktning

Explora är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet.

Fonden eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden.  Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter till en avsevärt lägre risk än den svenska aktiemarknaden. Fonden har även som mål att skapa positiv avkastning minst 70 procent av alla kalendermånader och systematisk betydligt mer än jämförelseräntan (SSVX 90 dagar).

Explora tillhör riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk.

Riktar sig till dig som

Explora är ett intressant alternativ för dig som söker möjligheter till god avkastning men samtidigt vill ha en placering med relativt låg risk, låg korrelation med den svenska aktiemarknaden och med en hög andel månader med positiv avkastning. Fonden passar den som söker en avkastning som är högre än i en traditionell ränteplacering men med avsevärt lägre risk än i en ren aktiefond. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst två år.

Övrigt

Handel i fonden sker varje månadsskifte. Order lämnas senast fem bankdagar före handelsdagen. Minsta första insättning i fonden är 50 000 kronor.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar).

Värdeutveckling Explora

DatumNAV1 dagi år
Atlant Explora15/91 661.25 2.2% 
 

Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar augusti 2017-uppdaterad version

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren, inför juli, skrev vi: Vi bedömer att bolagsrapporterna, utifrån den makrostatistik som kommit in, har alla förutsättningar att vara överlag starka inom de indextunga sektorerna ve [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder

Sveavägen 46
113 59 Stockholm

Tel: 08-457 33 70
Epost: info@atlantfonder.se