atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Future
En aktivt förvaltad aktiefond med fokus på innovativa småbolag

Placeringsinriktning

Atlant Future är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus primärt på nordiska mindre bolag vilka bedöms ha en stor tillväxtpotential. Inriktningen är mot bolag där ökad kommersialisering av bolagens produkter/tjänster ska ha en positiv inverkan på samhället. Det kan handla om positiv påverkan inom miljö och klimat men även inom förbättrad hälsa, bekämpa fattigdom genom ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och samhällsbyggnad mm.

Fonden har en målsättning att långsiktigt, över minst fem år, generera en avkastning som överstiger avkastningen på den nordiska aktiemarknaden.

Atlant Future startade den 1 september 2021 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 6 av 7, vilket motsvarar hög risk.

Riktar sig till dig som

Atlant Future är en aktivt förvaltad fond som passar den som tror på innovativa nordiska småbolag. Fonden är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till en hög avkastning. En placering i Future bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

 

Värdeutveckling Atlant Future

DatumNAV1 dagi år
Atlant Future11/8936.272.76%-24.2% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar juni 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Anledningen till att vi tror att processen kommer att pågå ytterligare 6-18 månader är att många i den nya generationen aldrig har varit med om en period med stigan [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund