atlant_fonder_skalan_5.svgAtlant Future
En aktivt förvaltad aktiefond med fokus på innovativa småbolag

Placeringsinriktning

Atlant Future är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus primärt på nordiska mindre bolag vilka bedöms ha en stor tillväxtpotential. Inriktningen är mot bolag där ökad kommersialisering av bolagens produkter/tjänster ska ha en positiv inverkan på samhället. Det kan handla om positiv påverkan inom miljö och klimat men även inom förbättrad hälsa, bekämpa fattigdom genom ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och samhällsbyggnad mm.

Fonden har en målsättning att långsiktigt, över minst fem år, generera en avkastning som överstiger avkastningen på den nordiska aktiemarknaden.

Atlant Future har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 5 av 7, vilket motsvarar en medelhög riskklass. Fonden startade den 1 september 2021.

Riktar sig till dig som

Atlant Future är en aktivt förvaltad fond som passar den som tror på innovativa nordiska småbolag. Fonden är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till en hög avkastning. En placering i Future bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

 

Värdeutveckling Atlant Future

DatumNAV1 dagi år
Atlant Future28/9791.02-0.05%-10.3% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar augusti 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: Mycket fokus har återigen varit kring inflationssiffror och centralbankernas agerande, men vi fortsätter att upprepa att så länge arbetsmarknaden förblir stark ser [...]

Läs hela

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund