atlant_fonder_skalan_2.svgAtlant Multi-Strategy
En fond-i-fond som främst investerar i Atlants fonder

Placeringsinriktning

Atlant Multi-Strategy är en fond-i-fond som främst investerar i Atlants egna fonder. Förvaltarnas bedömning av marknadsutvecklingen avgör vilken vikt de ingående fonderna får. Normalt kommer en stor andel av fondens kapital att vara investerat i Atlants marknadsneutrala fonder. Placeringsstrategin avser att leda till en stabil och positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar) med minst 4 procentenheter. Fonden ger en god riskspridning och eftersträvar att vara marknadsneutral. Fonden har även som mål att ha en hög andel positiva avkastningsmånader.

Atlant Multi-Strategy har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 2 av 7, vilket motsvarar en låg riskklass. 

Riktar sig till dig som

Fonden passar dig som vill ha en stabil bas i ditt sparande. Genom att placera i fonden kommer du åt en väl genomtänkt mix av Atlants fonder och får därmed en god riskspridning med möjlighet till bra avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst tre år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen, (före 12.00 på halv bankdag).

Förutom en fast förvaltningsavgift tillämpar fonden även en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den rörliga avgiften.

Atlant Multi-Strategy betalar varken fast eller rörlig förvaltningsavgift för de investeringar fonden har i Atlants egna fonder. På så sätt sker inget dubbelt avgiftsuttag.

Värdeutveckling Atlant Multi-Strategy

DatumNAV1 dagi år
Atlant Multi-Strategy11/61 260.51-0.24%5.3% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar maj 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Under maj lär marknadens fokus fortsätta att ligga på inflationspåverkande data och centralbankernas styrräntor, när första sänkningen ska komma och hur mån [...]

Läs hela

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund