atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Multi-Strategy
En fond-i-fond som främst investerar i Atlants hedgefonder

Placeringsinriktning

Atlant Multi-Strategy är en fond-i-fond som främst investerar i Atlants egna hedgefonder. Förvaltarnas bedömning av marknadsutvecklingen avgör vilken vikt de ingående fonderna får. Normalt kommer en stor andel av fondens kapital att vara investerat i Atlants marknadsneutrala fonder. Placeringsstrategin avser att leda till en stabil och positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 4 procentenheter. Fonden ger en god riskspridning och eftersträvar att vara marknadsneutral. Fonden har även som mål att ha en hög andel positiva avkastningsmånader.

Atlant Multi-Strategy startade den 1 januari 2016 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk. Fondens uppmätta risk visar också att den sedan fondstarten har legat i riskklass 3.

Riktar sig till dig som

Fonden passar dig som vill ha en stabil bas i ditt sparande. Genom att placera i fonden kommer du åt en väl genomtänkt mix av Atlants fonder och får därmed en god riskspridning med möjlighet till bra avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst två år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

Fonden har en fast förvaltningsavgift på 1 %. Atlant Multi-Strategy betalar varken fast eller rörlig förvaltningsavgift för de investeringar fonden har i Atlants egna fonder. På så sätt sker inget dubbelt avgiftsuttag.

Värdeutveckling Atlant Multi-Strategy

DatumNAV1 dagi år
Atlant Multi-Strategy12/111 087.820.07%2.1% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar oktober 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Just nu är det fördel svag makrostatistik, men vi anser inte det synsättet är hållbart i längden, då det allt svagare makroklimatet onekligen kommer att börja slå m [...]

Läs hela

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad