atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Multi-Strategy Internal 
En fond-i-fond som investerar i Atlants hedgefonder

Placeringsinriktning

Multi-Strategy Internal är en fond-i-fond som investerar i Atlants egna hedgefonder. Förvaltarnas bedömning av marknadsutvecklingen avgör vilken vikt de ingående fonderna får. Normalt kommer en stor andel av fondens kapital att vara investerat i Atlants marknadsneutrala fonder. Placeringsstrategin avser att leda till en stabil och positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 4 procentenheter. Fonden ger en god riskspridning och eftersträvar att vara marknadsneutral. Fonden har även som mål att ha en hög andel positiva avkastningsmånader.

Multi-Strategy Internal startade den 1 januari 2016 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk. Fondens uppmätta risk under 2016 visar också att den har legat i riskklass 3.

Riktar sig till dig som

Multi-Strategy Internal passar dig som vill ha en stabil bas i ditt sparande. Genom att placera i fonden kommer du åt en väl genomtänkt mix av Atlants fonder och får därmed en god riskspridning med möjlighet till bra avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst två år.

Övrigt

Handel i fonden sker varje månadsskifte. Order lämnas senast sju bankdagar före handelsdagen. Minsta första insättning i fonden är 50 000 kronor.

Multi-Strategy Internal har ingen egen fast avgift utan det är de underliggande fondernas avgifter som ligger till grund för avgiftsuttaget.

Värdeutveckling Multi-Strategy Internal

DatumNAV1 dagi år
Atlant Multi-Strategy Internal15/91 051.95 3.9% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar augusti 2017-uppdaterad version

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren, inför juli, skrev vi: Vi bedömer att bolagsrapporterna, utifrån den makrostatistik som kommit in, har alla förutsättningar att vara överlag starka inom de indextunga sektorerna ve [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder

Sveavägen 46
113 59 Stockholm

Tel: 08-457 33 70
Epost: info@atlantfonder.se