atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Multi-Strategy Internal 
En fond-i-fond som investerar i Atlants hedgefonder

Placeringsinriktning

Multi-Strategy Internal är en fond-i-fond som investerar i Atlants egna hedgefonder. Förvaltarnas bedömning av marknadsutvecklingen avgör vilken vikt de ingående fonderna får. Normalt kommer en stor andel av fondens kapital att vara investerat i Atlants marknadsneutrala fonder. Placeringsstrategin avser att leda till en stabil och positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaden.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 4 procentenheter. Fonden ger en god riskspridning och eftersträvar att vara marknadsneutral. Fonden har även som mål att ha en hög andel positiva avkastningsmånader.

Multi-Strategy Internal startade den 1 januari 2016 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk. Fondens uppmätta risk under 2016 visar också att den har legat i riskklass 3.

Riktar sig till dig som

Multi-Strategy Internal passar dig som vill ha en stabil bas i ditt sparande. Genom att placera i fonden kommer du åt en väl genomtänkt mix av Atlants fonder och får därmed en god riskspridning med möjlighet till bra avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst två år.

Övrigt

Handel i fonden sker varje månadsskifte. Order lämnas senast sju bankdagar före handelsdagen. Minsta första insättning i fonden är 50 000 kronor.

Multi-Strategy Internal har ingen egen fast avgift utan det är de underliggande fondernas avgifter som ligger till grund för avgiftsuttaget.

Värdeutveckling Multi-Strategy Internal

DatumNAV1 dagi år
Atlant Multi-Strategy Internal31/101 058.17 4.5% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar oktober 2017

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: … en större rekyl rycker närmare, men att vi kommer att få se nya rekordnivåer på börsen innan vi dess. Inför oktober är vår prognos att vi att vi får se en mindre stabil [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad