atlant_fonder_skalan_4.svgAtlant Opportunity  
En hedgefond där vi väljer fritt bland våra bästa idéer

Placeringsinriktning

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet. Även placeringar i preferensaktier kan förekomma.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter och till en risk som är avsevärt längre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger Opportunity möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.

Opportunity startade den 1 januari 2016 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 4 av 7, vilket motsvarar medelrisk. Fonden har dock sedan starten haft en uppmätt risk  som motsvarar riskklass 3. 

Riktar sig till dig som

Opportunity är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera vissa kurssvängningar för att få möjlighet till en god avkastning med fokus på absolutavkastning. Fonden passar den som vill ha en placering med relativt låg risk, låg korrelation med aktiemarknaden och hög andel månader med positiv avkastning. En investering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst två år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas senast 14.30 på handelsdagen.

Värdeutveckling Opportunity

DatumNAV1 dagi år
Atlant Opportunity18/101 210.49-0.12%6.4% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar september 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Även om vi ur ett fundamentalt perspektiv anser att de obalanser som byggts upp i de finansiella systemen blir allt mer oroväckande på lite sikt, är det bara att ko [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad