Atlant atlant_fonder_skalan_6.svg Green Tech Metals
En aktivt förvaltad fond med fokus på "gröna metaller"

Placeringsinriktning

Atlant Green Tech Metals är en aktivt förvaltad global aktiefond inom sektorn för så kallat gröna metaller. Fonden investerar i företag som verkar inom prospektering, utvinning, förädling, återvinning eller finansiering i framtagande av metaller som behövs för förnyelsebara energislag, energilagring eller till exempel eldrivna fordon. Metallerna kan vara koppar, zink, nickel, silver, kobolt, litium med flera. Fonden strävar efter att enbart placera i bolag som bedriver sin verksamhet så att de ligger i linje med de hållbarhetskrav som ställs enligt den nya EU taxonomin. och följer FN:s Global Compact kriterier. Fonden följer inte någon jämförelseindex. 

Målet är att fondens riskjusterade avkastning ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag. 

Atlant Green Tech Metals tillhör riskklass 6 av 7, vilket motsvarar hög risk.

Riktar sig till dig som

Fonden vänder sig till dig som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som investerar i den gröna energiomställningen genom investeringar i underleverantörer mot den europeiska och nordamerikanska marknaden för cleantech; från material, förädling till recycling. Fonden är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till en hög avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år. 

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas senast 14.30 på handelsdagen.

Värdeutveckling Atlant Green Tech Metals

Datum6 mån.i år
Atlant Green Tech Metals25/113.7%8.0% 

 

 
Senaste NAV: 
6433.9400

Förvaltarkommentaren

Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar oktober 2021

Förvaltarkommentar av Mattias Gromark som förvaltar Atlant Green Tech Metals - klicka här för att läsa hela förvaltarkommentaren.

Atlant Green Tech Metals ökade 10,1 procent under oktober. Omställningen av portfölje [...]

Läs hela

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund