Atlant atlant_fonder_skalan_5.svgPrecious
En aktivt förvaltad fond inom ädelmetallssektorn

Placeringsinriktning

Atlant Precious är en aktivt förvaltad multi strategifond inom ädelmetallssektorn. Fondens huvudstrategier är exponering mot prisutveckling för guld, silver, palladium, platina, gruvdrift och prospektering samt finansiering eller andra finansiella kringtjänster kring ädelmetaller.

Normalfördelningen är 30 procent i guld, 10 procent i silver och 2,5 procent i vardera palladium och platina. Denna exponering har uteslutande säkerhet i den underliggande fysiska metallen. Vidare investeras i normalläget 45 procent i likvida bolag på stabila marknader där 22,5 procent placeras i "mining" respektive "streaming". Kassan utgörs av 10 procent.

Förvaltaren använder taktisk allokering på cirka +/- 50 procent mellan dessa, men kan avvika mer. Utöver detta använder fonden derivat för att öka avkastningen och effektivisera förvaltningen. Fonden kan i sitt riskmandat skifta mellan en aggressiv och defensiv positionering utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Fondens målsättning är att uppnå en utveckling som är bättre än guld, mätt i svenska kronor och till en lägre volatilitet. Fondens korrelation med aktie- och räntemarknaden är låg till måttlig.

Fonden startade 2016 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 5 av 7, vilket motsvarar medelhög risk.

Riktar sig till dig som

Fonden vänder sig till dig som vill ta del av en aktivt förvaltad fond inom ädelmetallssektorn. Fonden är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till en hög avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år. 

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas senast 14.30 på handelsdagen.

Förutom en fast förvaltningsavgift tillämpar fondens andelsklass A även en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger avkastningströskeln. Avkastningströskeln utgörs av fondandelsvärdet vid den senaste tidpunkt då fonden erlade prestationsbaserad avgift justerad med den procentuella avkastningen för OMRX Treasury Bill index fr.o.m. samma tidpunkt. Fonden tillämpar evigt High Watermark vid beräkning av den rörliga avgiften. 

Värdeutveckling Atlant Precious

Datum6 mån.i år
Atlant Precious A25/919.8%11.4% 

 

 
Senaste NAV: 
5312.8000

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar augusti 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Man brukar säga att aktiemarknaden ligger ca 12 månader före konjunkturen, och det är utifrån den aspekten, förväntningar om att Coronaeffekterna nu snabbt ska klin [...]

Läs hela

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund