Atlant atlant_fonder_skalan_5.svg Green Tech Metals
En aktivt förvaltad fond med fokus på "gröna metaller"

Placeringsinriktning

Atlant Green Tech Metals investerar i bolag med produkter och tjänster som bidrar till att uppnå globala mål för hållbar utveckling, särskilt målen avseende hållbar energi och bekämpning av klimatförändringar. Särskilt fokus riktas mot bolag som verkar i leverantörsleden för hållbart framställda metaller, mineraler och andra råvaror från primära och sekundära (återvinning) källor, till industrin för hållbar energiframställning, energilagring och elektrifiering. Metallerna kan vara koppar, zink, nickel, silver, kobolt, uran, litium med flera. Fonden strävar efter att enbart placera i bolag som bedriver sin verksamhet så att de ligger i linje med de hållbarhetskrav som ställs enligt EU taxonomin och följer FN:s Global Compact kriterier.

Fonden är aktivt förvaltad och jämför sig inte med något index. Målsättningen är att fondens riskjusterade avkastning ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag.  

Atlant Green Tech Metals har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 5 av 7, vilket motsvarar en medelhög riskklass.

Riktar sig till dig som

Fonden vänder sig till dig som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som investerar i den gröna energiomställningen genom investeringar i underleverantörer mot den europeiska och nordamerikanska marknaden för cleantech; från material, förädling till recycling. Fonden är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till en hög avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år. 

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas senast 14.30 på handelsdagen.

Värdeutveckling Atlant Green Tech Metals

Datum6 mån.i år
Atlant Green Tech Metals28/92.3%0.4% 

 

 
Senaste NAV: 
5697.5200

Förvaltarkommentaren

Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar augusti 2023

”Ljummen börs under sommaren med mindre nedgångar i portföljen. Marknaderna tyngdes av en tilltagande oro för att centralbankerna kommer fortsätta höja räntorna och låta dessa stanna kvar på hög nivå under lång tid för att verka i [...]

Läs hela

 

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund