Atlant atlant_fonder_skalan_5.svg Green Tech Metals
En aktivt förvaltad fond med fokus på "gröna metaller"

Placeringsinriktning

Atlant Green Tech Metals investerar i bolag med produkter och tjänster som bidrar till att uppnå globala mål för hållbar utveckling, särskilt målen avseende hållbar energi och bekämpning av klimatförändringar. Särskilt fokus riktas mot bolag som verkar i leverantörsleden för hållbart framställda metaller, mineraler och andra råvaror från primära och sekundära (återvinning) källor, till industrin för hållbar energiframställning, energilagring och elektrifiering. Metallerna kan vara koppar, zink, nickel, silver, kobolt, uran, litium med flera. Fonden strävar efter att enbart placera i bolag som bedriver sin verksamhet så att de ligger i linje med de hållbarhetskrav som ställs enligt EU taxonomin och följer FN:s Global Compact kriterier.

Fonden är aktivt förvaltad och jämför sig inte med något index. Målsättningen är att fondens riskjusterade avkastning ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag.  

Atlant Green Tech Metals har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 5 av 7, vilket motsvarar en medelhög riskklass.

Riktar sig till dig som

Fonden vänder sig till dig som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som investerar i den gröna energiomställningen genom investeringar i underleverantörer mot den europeiska och nordamerikanska marknaden för cleantech; från material, förädling till recycling. Fonden är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till en hög avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år. 

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas senast 14.30 på handelsdagen.

Värdeutveckling Atlant Green Tech Metals

Datum6 mån.i år
Atlant Green Tech Metals26/113.0%9.6% 

 

 
Senaste NAV: 
6007.0000

Förvaltarkommentaren

Atlant Green Tech Metals - förvaltarkommentar december 2022

Fonden har haft en volatil resa under 2022 och trotsade initialt den nedgång som drabbade aktiemarknaden efter krigsutbrottet och utvecklades starkt fram till april då fonden var upp som mest 16 procent. Därefter påbörja [...]

Läs hela

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund