Atlant atlant_fonder_skalan_6.svg Green Tech Metals
En aktivt förvaltad fond med fokus på "gröna metaller"

Placeringsinriktning

Atlant Green Tech Metals är en aktivt förvaltad multi strategifond inom ädel- och basmetallssektorn. Fonden investerar huvudsakligen i företag som har fokus på "gröna metaller". Företag som verkar inom prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning eller finansiering i framtagande av metaller som behövs för förnyelsebara energislag, energilagring eller till exempel eldrivna fordon. Metallerna är till exempel koppar, zink, nickel, silver, kobolt, litium med flera. Fonden strävar efter att enbart placera i bolag som bedriver sin verksamhet så att de ligger i linje med de hållbarhetskrav som ställs enligt den nya EU taxonomin. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex. 

Fonden är absolutavkastande och strävar efter att ha låg korrelation med aktie-och obligationsmarknaden. Målet är att fondens riskjusterade avkastning ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag. 

Atlant Green Tech Metals tillhör riskklass 6 av 7, vilket motsvarar hög risk.

Riktar sig till dig som

Fonden vänder sig till dig som vill ta del av en aktivt förvaltad fond inom ädel- och basmetallssektorn. Fonden är ett intressant alternativ för dig som kan acceptera större kurssvängningar för att få möjlighet till en hög avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst fem år. 

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas senast 14.30 på handelsdagen.

Värdeutveckling Atlant Green Tech Metals

Datum6 mån.i år
Atlant Green Tech Metals21/9-5.2%-9.1% 

 

 
Senaste NAV: 
6500.2100

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar augusti 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Vi bibehåller vår neutrala marknadsuppfattning med en förhöjd beredskap för en större rekyl under sensommaren då värderingarna är väldigt höga och utrymmet för besv [...]

Läs hela

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund