atlant_fonder_skalan_5.svgAtlant Protect   
En hedgefond med fokus på svaga börsperioder

Placeringsinriktning

Atlant Protect är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet.

Fonden eftersträvar att leverera en god absolutavkastning med en låg korrelation med den svenska aktiemarknaden. Fonden är i synnerhet fokuserad på att identifiera och agera på situationer då risken för börsnedgång bedöms vara högre än normalt och därmed i första hand skapa hög avkastning de perioder då den svenska börsen faller kraftigt. Målsättningen är att över tid avkasta betydligt över fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar).

Fonden startade den 1 januari 2016 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 5 av 7, vilket motsvarar medelrisk. Atlant Protect har dock sedan starten haft en uppmätt risk som motsvarar riskklass 4. 

Riktar sig till dig som

Fonden är ett intressant alternativ för dig som accepterar vissa kurssvängningar för att få möjlighet till en god avkastning. Fonden passar den som söker en fond som med hög sannolikhet skapar en positiv avkastning vid fallande börskurser. Samtidigt fås en placering med relativt låg risk och låg korrelation med börsen. En investering bör utgöra en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst tre år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14:30 på handelsdagen. Minsta första insättning i fonden är 50 000 kronor.

Värdeutveckling Atlant Protect

DatumNAV1 dagi år
Atlant Protect15/10971.32-0.55%-8.2% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar september 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Vi är skeptiska till att de relativt begränsade räntesänkningar som kan genomföras från nuvarande nivåer ska ha tillräcklig effekt vare sig på tillväxt eller inflat [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad