atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Responsible 
En absolutavkastande hedgefond med hållbarhetsfokus

Placeringsinriktning

Responsible är en aktivt förvaltad europeisk hedgefond som investerar i aktier och företagsobligationer i europeiska storbolag med hög hållbarhetsprofil. Fonden strävar efter att vara marknadsneutral genom att sälja indexet EuroStoxx50. Det betyder att fonden har lång exponering mot hållbara bolag och kort exponering mot marknaden som helhet. Fonden använder även derivatstrategier, både för att skapa ett skydd mot oönskade marknadsrörelser och för att skapa avkastning.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (Euribor 3-month fixing) med minst 5 procentenheter och till en risk som är betydligt lägre än den europeiska aktiemarknaden.

Responsible startade den 9 maj 2016 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk.  

Riktar sig till dig som

Responsible är ett bra val för dig som tror att hållbara bolag kommer att gå bättre än den europeiska aktiemarknaden som helhet. Fonden passar den som söker en stabil placering med goda avkastningsmöjligheter och med låg korrelation med den europeiska aktiemarknaden. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst två år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen. 

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (Euribor 3-month fixing)

Fonden är valbar inom premiepensionsvalet. Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats. Klicka här.

Värdeutveckling Responsible

DatumNAV1 dagi år
Atlant Responsible B19/71 047.62-0.09%2.7% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar juni 2017

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: Som vi skrev i förra månadskommentaren förväntar vi oss emellertid att det mesta av krutet nu är bränt på kort sikt, och vi har nu som huvudscenario en uppgångspotential [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder

Sveavägen 46
113 59 Stockholm

Tel: 08-457 33 70
Epost: info@atlantfonder.se