atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Responsible 
En absolutavkastande hedgefond med hållbarhetsfokus

Placeringsinriktning

Responsible är en aktivt förvaltad europeisk hedgefond som investerar i aktier och företagsobligationer i europeiska storbolag med hög hållbarhetsprofil. Fonden strävar efter att vara marknadsneutral genom att sälja indexet EuroStoxx50. Det betyder att fonden har lång exponering mot hållbara bolag och kort exponering mot marknaden som helhet. Fonden använder även derivatstrategier, både för att skapa ett skydd mot oönskade marknadsrörelser och för att skapa avkastning.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (Euribor 3-month fixing) med minst 5 procentenheter och till en risk som är betydligt lägre än den europeiska aktiemarknaden.

Responsible startade den 9 maj 2016 och har utifrån förväntad standardavvikelse klassificerats i riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk.  

Övrigt

Fonden är stängd för nya köp.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (Euribor 3-month fixing)

Värdeutveckling Responsible

DatumNAV1 dagi år
Atlant Responsible B18/91 006.96-0.01%-1.3% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar augusti 2017-uppdaterad version

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren, inför juli, skrev vi: Vi bedömer att bolagsrapporterna, utifrån den makrostatistik som kommit in, har alla förutsättningar att vara överlag starka inom de indextunga sektorerna ve [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder

Sveavägen 46
113 59 Stockholm

Tel: 08-457 33 70
Epost: info@atlantfonder.se