atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Stability  
En marknadsneutral alternativfond - jämn avkastning till låg risk

Placeringsinriktning

Atlant Stability är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på marknadsneutrala derivatstrategier med låg risk på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med kort löptid och god kreditkvalitet. 

Fonden eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med mycket låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid och till en uttalat låg risk, skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 3 procentenheter. Fonden har även som mål att skapa positiv avkastning minst 80 procent av alla kalendermånader och endast i undantagsfall gå ner mer än 1 procent under en enskild kalendermånad.

Atlant Stability tillhör riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk.

Riktar sig till dig som

Fonden passar dig som söker möjligheter till en avkastning som är högre än i en traditionell ränteplacering.  Fonden är ett bra alternativ för den som vill ha en placering med låg risk, låg korrelation med den svenska aktiemarknaden och med en hög andel månader med positiv avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst ett år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den rörliga avgiften.

Värdeutveckling Atlant Stability

DatumNAV1 dagi år
Atlant Stability1/31 420.82-0.05%1.3% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar februari 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”De rapporter som kom in avseende Q4 2020 var generellt starkare än förväntat, vilket ger stöd. Men marknadens fokus kommer framförallt att vara på vinstutvecklingen [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund