atlant_fonder_skalan_2.svgAtlant Stability  
En hedgefond med fokus på att skapa en jämn avkastning till låg risk

Placeringsinriktning

Stability är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på marknadsneutrala derivatstrategier med låg risk på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med kort löptid och god kreditkvalitet. 

Fonden eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med mycket låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 3 procentenheter till en uttalat låg risk. Fonden har även som målsättning att skapa positiv avkastning minst 80 procent av alla kalendermånader och endast i undantagsfall gå ner mer än 1 procent under en enskild kalendermånad.

Stability tillhör riskklass 2 av 7, vilket motsvarar låg risk.

Riktar sig till dig som

Stability passar dig som söker möjligheter till en avkastning som är högre än i en traditionell ränteplacering.  Fonden är ett bra alternativ för den som vill ha en placering med låg risk, låg korrelation med den svenska aktiemarknaden och med en hög andel månader med positiv avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst ett år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen. Minsta första insättning i fonden är 50 000 kronor.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar).

Värdeutveckling Stability

DatumNAV1 dagi år
Atlant Stability18/91 352.830.02%2.4% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar augusti 2017-uppdaterad version

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren, inför juli, skrev vi: Vi bedömer att bolagsrapporterna, utifrån den makrostatistik som kommit in, har alla förutsättningar att vara överlag starka inom de indextunga sektorerna ve [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder

Sveavägen 46
113 59 Stockholm

Tel: 08-457 33 70
Epost: info@atlantfonder.se