atlant_fonder_skalan_2.svgAtlant Stability  
En aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer

Placeringsinriktning

Atlant Stability är en aktivt förvaltad räntefond med inriktning mot den svenska marknaden. Fonden får investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) och i företag som saknar kreditrating. Fondens huvudsakliga inriktning är företagsobligationer utgivna av företag med hög kreditvärdighet. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Fonden eftersträvar, med avseende på fondens placeringsinriktning, att uppnå högsta möjliga värdetillväxt för fondens tillgångar till en risk som i genomsnitt över tid motsvarar risken för den nordiska kreditmarknaden. 

Atlant Stability har utifrån PRIIP:s riskskala klassificerats i riskklass 2 av 7, vilket motsvarar en låg riskklass.

Riktar sig till dig som

Fonden passar dig som söker möjligheter till en avkastning som är högre än i en traditionell ränteplacering. Fonden är ett bra alternativ för den som vill ha en placering med relativt låg risk och  en hög andel månader med positiv avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst två år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den rörliga avgiften.

Värdeutveckling Atlant Stability

DatumNAV1 dagi år
Atlant Stability1/121 481.190.02%5.1% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar november 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: … I USA känns det, utifrån löneutveckling och massiva finanspolitiska stimulanser, osannolikt att inflationen hamnar under 3% mer än möjligen högst temporärt, va [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund