atlant_fonder_skalan_2.svgAtlant Stability  
En hedgefond med fokus på att skapa en jämn avkastning till låg risk

Placeringsinriktning

Atlant Stability är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på marknadsneutrala derivatstrategier med låg risk på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med kort löptid och god kreditkvalitet. 

Fonden eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med mycket låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid och till en uttalat låg risk, skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 3 procentenheter. Fonden har även som mål att skapa positiv avkastning minst 80 procent av alla kalendermånader och endast i undantagsfall gå ner mer än 1 procent under en enskild kalendermånad.

Stability tillhör riskklass 2 av 7, vilket motsvarar låg risk.

Riktar sig till dig som

Stability passar dig som söker möjligheter till en avkastning som är högre än i en traditionell ränteplacering.  Fonden är ett bra alternativ för den som vill ha en placering med låg risk, låg korrelation med den svenska aktiemarknaden och med en hög andel månader med positiv avkastning. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst ett år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar).

Värdeutveckling Stability

DatumNAV1 dagi år
Atlant Stability18/101 365.880.00%0.9% 
 

Förvaltarkommentaren

Förvaltarkommentar september 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Även om vi ur ett fundamentalt perspektiv anser att de obalanser som byggts upp i de finansiella systemen blir allt mer oroväckande på lite sikt, är det bara att ko [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad