Köpa & Sälja

Dagligt handlade fonder

Alla våra fonder handlas dagligen. Köp- och försäljningsorder måste vara fondbolaget tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen (kl. 12.00 vid halv bankdag).

 

Så här köper du fondandelar

Vill du köpa fondandelar direkt via Atlant Fonder så använder du köpblanketten nedan. Du postar den ifyllda och undertecknade blanketten till Atlant Fonder, tillsammans med en bevittnad kopia av din ID-handling. För omyndig ska kopia på ID-handling avse förmyndarna. För juridiska personer bifogas även en kopia på registreringsbevis, ej äldre än 6 månader. Är du kund sedan tidigare hos Atlant Fonder så går det bra att maila köpblankett till order@atlantfonder.se.

Betala in beloppet du önskar investera till fondens bankgironummer, som referens på inbetalningen anger du person-/organisationsnummer. Är du ny kund måste du först fylla i blanketten - Ny kund - som du hittar längre ner på sidan.

Köpblanketten måste vara oss tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen, (senast kl. 12.00 vid halv bankdag). Köplikviden måste vara på fondens konto senast kl. 16.00 på handelsdagen, (senast kl. 12.00 vid halv bankdag).

Atlant Edge och Atlant Protect har ett lägsta belopp på 50 000 kronor för den första insättningen. För de övriga fonderna; Atlant Multi-Strategy, Atlant Opportunity, Atlant Sharp, Atlant Stability och Atlant Stability Offensiv går det bra att sätta in mindre belopp som första insättning. För efterföljande insättningar finns ingen beloppsgräns för någon av fonderna.

Information om fonderna hittar du genom att klicka på respektive fond under - Våra fonder. Där hittar du faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för varje fond.

Köpblankett, privatperson

Köpblankett, företag

 

Så här säljer du fondandelar

Om du vill sälja fondandelar fyller du i och undertecknar en säljblankett och maila den till order@atlantfonder.se. För att anmälan ska kunna behandlas måste du bifoga en bevittnad kopia på din ID-handling. För omyndig ska kopia på ID-handling avse förmyndarna. För juridiska personer bifogas även en kopia på registreringsbevis, ej äldre än 6 månader.

Säljblanketten måste vara oss tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen (senast kl. 12.00 vid halv bankdag).

Säljblankett
 

Ny kund som vill börja spara

Välj hedgefond som passar dig

Vi har Sveriges bredaste utbud av hedgefonder. Börja med att välja den fond som passar dig bäst.

Läs mer om våra hedgefonder


Fyll i en anmälningsblankett

Om du är ny kund behöver du först fylla i blanketten - Ny kund , innan du kan börja handla i våra fonder. Du postar den ifyllda och undertecknade blanketten tillsammans med en bevittnad kopia av din ID-handling, till Atlant Fonder. För omyndig ska kopia på ID-handling avse förmyndarna. För juridiska personer bifogas även en kopia på registreringsbevis, ej äldre än 6 månader. Efter att vi erhållit och registrerat din kompletta nykundsanmälan kommer vi att genomföra dina andelsköp

   Anmälan, privatperson

    Anmälan, juridisk person


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad