Köpa & Sälja

Dagligt handlade fonder

Alla våra fonder handlas dagligen. Köp- och försäljningsorder måste vara fondbolaget tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen (kl. 12.00 vid halv bankdag).

Så här köper du fondandelar

Vill du köpa fondandelar direkt via Atlant Fonder så hittar du blanketterna nedan. För att vi ska kunna hantera ditt köp behöver vi köpblanketten, vidimerad kopia på giltig ID-handling samt en fullständigt ifylld Kundkännedom. För juridiska personer ska dessutom en kopia på registreringsbevis bifogas, ej äldre än 6 månader. För omyndig ska kopia på ID-handling avse förmyndarna. Är du kund sedan tidigare hos Atlant Fonder så går det bra att mejla köpblankett och kompletterande dokument till order@atlantfonder.se. Är du ny kund vill vi att du postar blanketterna till Skomakaregatan 13, 223 50 Lund.

Betala in beloppet du önskar investera, till fondens bankgironummer. Som referens på inbetalningen anger du person-/organisationsnummer. Är du ny kund måste vi först lägga upp dig som kund innan vi kan genomföra ditt köp.

Köpblankett och kompletterande dokument måste vara oss tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen, (senast kl. 12.00 vid halv bankdag). Köplikviden måste vara på fondens konto senast kl. 16.00 på handelsdagen, (senast kl. 12.00 vid halv bankdag). I vår Handelskalender ser du vilka dagar som fonderna är stängda för handel och vilka dagar som är halvdagar. När en fond är stängd genomförs köp nästkommande handelsdag. Läs mer här.

Atlant Edge och Atlant Protect har ett lägsta belopp på 50 000 kronor för den första insättningen. För de övriga fonderna går det bra att sätta in mindre belopp som första insättning. För efterföljande insättningar finns ingen beloppsgräns för någon av fonderna.

Information om fonderna hittar du genom att klicka på respektive fond under - Våra fonder. Där hittar du faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för varje fond.

Blanketter för privatpersoner

Köp - Atlantfonder, privatperson

 Kundkännedom, privatperson

 Vidimerad kopia av ID-handling

 PEP - Kunddeklaration, privatperson

 Information - fysiska personer

 

 

Blanketter för juridiska personer

 Köp - Atlantfonder, företag

 Kundkännedom, företag

 Vidimerad kopia av ID-handling

 PEP - Kunddeklaration, företag

 Intygande skattskyldighet (FATCA), företag

 Information - juridiska personer

 

Så här säljer du fondandelar

Om du vill sälja fondandelar så använder du säljblanketten nedan. För att vi ska kunna hantera din försäljning behöver vi säljblanketten, en vidimerad kopia på giltig ID-handling samt ett kontoutdrag eller liknande dokument från banken som utvisar kontonummer och namn. För juridiska personer ska dessutom en kopia på registreringsbevis bifogas, ej äldre än 6 månader. Utöver dessa dokument behöver vi även en fullständigt ifylld Kundkännedom. För omyndiga ska kopian på ID-handling avse förmyndarna.

Mejla säljblanketten samt de kompletterande dokumenten till order@atlantfonder.se. Det går även bra att skicka alla dokumenten per post till Skomakaregatan 13, 223 50 Lund. 

Säljblanketten måste vara oss tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen (senast kl. 12.00 vid halv bankdag). I vår Handelskalender ser du vilka dagar som fonderna är stängda för handel och vilka dagar som är halvdagar. När en fond är stängd genomförs en försäljning nästkommande handelsdag. Läs mer här.

Sälj - Atlantfonder

 Vidimerad kopia av ID-handling

 Kundkännedom, privatperson

 Kundkännedom, företag


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund