Köpa & Sälja

Dagligt handlade fonder

Fonderna Multi-Strategy External, Opportunity, Protect, Sharp, Sharp Europe och Stability handlas dagligen. Köp- och försäljningsorder måste vara fondbolaget tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen (kl. 12.00 vid halv bankdag).

Månadshandlade fonder

Fonderna Edge, Explora och Multi-Strategy Internal är månadshandlade vilket innebär att handel sker per den sista bankdagen i varje månad. Köp- och försäljningsorder måste vara fondbolaget tillhanda fem bankdagar före handelsdagen för Edge och Explora och sju bankdagar före handelsdagen för Multi-Strategy Internal.

Sista dag för order i november

  • Multi-Strategy Internal sista orderdag den 21 november
  • Edge och Explora sista orderdag den 23 november
     

Så här köper du fondandelar

Är du kund sedan tidigare hos Atlant Fonder kan du köpa fler fondandelar genom att fylla i köpformuläret eller maila en köpblankett till atlant.fundorder@isec.com. Betala in önskat belopp till fondens bankgironummer, ange person-/organisationsnummer som referens på inbetalningen. Är du ny kund måste du först fylla i blanketten - Ny kund - som du hittar längre ner på sidan.

Köpblanketten för de dagligt handlade fonder måste vara oss tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen, (senast kl. 12.00 vid halv bankdag). För månadshandlade fonder hittar du information om vilken dag vi måste ha köpblanketten under rubriken - Månadshandlade fonder.

Köplikviden måste vara på fondens konto senast kl. 16.00 på handelsdagen, (senast kl. 12.00 vid halv bankdag).

Några av våra fonder har ett lägsta belopp på 50 000 kronor för den första insättningen i respektive fond. I fonderna Multi-Strategy External, Sharp och Sharp Europe går det bra att sätta in mindre belopp som första insättning. För efterföljande insättningar finns ingen beloppsgräns.

Information om fonderna hittar du genom att klicka på respektive fond under - Våra fonder. Där hittar du faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för varje fond.

Köpblankett, privatperson

Köpblankett, företag

 

Så här säljer du fondandelar

Om du vill sälja fondandelar fyller du i och undertecknar en säljblankett och maila den till atlant.fundorder@isec.com. För att anmälan ska kunna behandlas måste du bifoga en bevittnad kopia på din ID-handling. För omyndig ska kopia på ID-handling avse förmyndarna. För juridiska personer bifogas även en kopia på registreringsbevis, ej äldre än 6 månader.

Säljblanketten för de dagligt handlade fonderna måste vara oss tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen (senast kl. 12.00 vid halv bankdag). För månadshandlade fonder hittar du information om vilken dag vi måste ha säljblanketten under rubriken - Månadshandlade fonder.

Säljblankett
 

Ny kund som vill börja spara

Välj hedgefond som passar dig

Vi har Sveriges bredaste utbud av hedgefonder. Börja med att välja den fond som passar dig bäst.

Läs mer om våra hedgefonder


Fyll i en anmälningsblankett

Om du är nya kund behöver du först fylla i blanketten - Ny kund , innan du kan börja handla i våra fonder. Du postar den ifyllda och undertecknade blanketten tillsammans med en bevittnad kopia av din ID-handling, till Atlant Fonder. För omyndig ska kopia på ID-handling avse förmyndarna. För juridiska personer bifogas även en kopia på registreringsbevis, ej äldre än 6 månader. Efter att vi erhållit och registrerat din kompletta nykundsanmälan kommer vi att genomföra dina andelsköp

   Anmälan, privatperson

    Anmälan, juridisk person


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad