Om företaget

Ett fristående svenskt fondbolag

Atlant Fonder AB (org nr 556631-9710) är ett fristående fondbolag grundat 2006 som uteslutande driver aktiv förvaltning av hedgefonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget har sju medarbetare med kontor i Lund, Stockholm och Sälen.

Investeringsfilosofin bygger på kvantitativ analys, förlustminimering, aktivitet och fokus i kombination med förvaltarnas skicklighet. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning, oavsett hur den underliggande marknaden utvecklar sig.

Atlants Fonder investerar på aktiemarknaden i Sverige, Europa och USA, i huvudsak på derivatmarknaden för optioner och terminer. Förvaltningen fokuserar på derivatstrategier i syfte att skapa såväl avkastning som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning på i huvudsak den svenska men även på de nordiska och europeiska marknaderna.

Förvaltarna strävar efter att maximera avkastningen utifrån fondernas riskprofil och samtidigt minimera effekterna av oönskade marknadsrörelser.

Ett av Sveriges bredaste utbud av hedgefonder

För närvarande förvaltas sju fonder med olika strategier och risknivåer. Det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor.

Atlant Fonders förvaltningsfilosofi har byggts upp under lång tid av bolagets grundare och chefsförvaltare Anders Kullberg. Över tid har fonderna levererat en långsiktigt bra avkastning till begränsad risk. Vi förvaltar i dagsläget sju fonder; Edge, Multi-Strategy, Opportunity, Protect, Sharp, Stability och Stability Offensiv. Du kan läsa mer om om fonderna här och är alltid välkommen att kontakta oss för en diskussion.

Vår vision

Vi ska bli förstahandsvalet inom hedgefonder i Sverige.

Vår affärside

Atlant Fonder är ett fristående svenskt fondbolag med målet att ge kunderna god riskjusterad avkastning över tid genom ett brett utbud av aktivt förvaltade hedgefonder.

Organisation

Styrelse:

Patrik Ståhl (ordförande)
Svante Wedman
Eva Olsson Lönn

VD:

Michael Ekelund

Förvaringsinstitut:

Swedbank AB (publ), Stockholm.

Extern revision:

Grant Thornton Sweden AB, Sveavägen 20, 103 94 Stockholm.

Compliance:

Karin Claesson, Advokatfirman Evander.

Fondadministration:

Swedbank AB (publ).

Intern revision:

Änglarum Finanskonsult , Änglarum, 276 36 Borrby.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad