Om företaget

Mål att skapa en god riskjusterad avkastning

Atlant Fonder AB (org nr 556631-9710) är ett fristående fondbolag grundat 2006 som driver aktiv förvaltning av alternativa investeringsfonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget har nio medarbetare med kontor i Lund, Stockholm och Sälen.

Investeringsfilosofin bygger på kvantitativ analys, förlustminimering, aktivitet och fokus i kombination med förvaltarnas skicklighet. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning.

Atlants fonder investerar på aktiemarknaden i Sverige, Europa och USA, i huvudsak på derivatmarknaden för optioner och terminer. Förvaltningen fokuserar på derivatstrategier i syfte att skapa såväl avkastning som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning på i huvudsak den svenska men även på de nordiska och europeiska marknaderna.

Förvaltarna strävar efter att maximera avkastningen utifrån fondernas riskprofil och samtidigt minimera effekterna av oönskade marknadsrörelser.

Ett av Sveriges bredaste utbud av alternativa investeringsfonder

För närvarande förvaltas åtta fonder med olika strategier och risknivåer. Det förvaltade kapitalet uppgår till närmare 5 miljarder kronor.

Atlant Fonders förvaltningsfilosofi har byggts upp under lång tid av bolagets grundare och chefsförvaltare Anders Kullberg. Över tid har fonderna levererat en långsiktigt bra avkastning till begränsad risk. Vi förvaltar i dagsläget åtta fonder; Atlant Edge, Atlant Multi-Strategy, Atlant Opportunity, Atlant Precious, Atlant Protect, Atlant Sharp, Atlant Stability och Atlant Stability Offensiv. Du kan läsa mer om om fonderna här och är alltid välkommen att kontakta oss för en diskussion.

Vår vision

Vi ska vara en av Sveriges ledande aktörer inom alternativa investeringar.

Vår affärside

Atlant Fonder är ett fristående svenskt fondbolag med målet att ge kunderna god riskjusterad avkastning över tid genom ett brett utbud av aktivt förvaltade alternativa investeringsfonder.

Organisation

Styrelse:

Patrik Ståhl (ordförande)
Svante Wedman
Eva Olsson Lönn

VD:

Michael Ekelund

Förvaringsinstitut:

Swedbank AB (publ), Stockholm.

Extern revision:

Grant Thornton Sweden AB, Sveavägen 20, 103 94 Stockholm.

Compliance:

Nordler Consulting AB, Bromma

Fondadministration:

Swedbank AB (publ).

Intern revision:

KPMG AB, Nordenskiöldsgatan 8, 211 19 Malmö.


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund