Våra fonder i korthet

  • Aktiv förvaltning med fokus på marknadsneutral avkastning
  • Risk och förlustminimering i fokus
  • Ränteportföljerna utgör basen i fonderna
  • Derivatstrategierna skapar hävstång och skydd

 

Atlant Edge

atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Edge är en marknadsneutral fond och har som mål att med ett tydligt begränsat risktagande skapa möjlighet till en hög avkastning. Fondens mål är att skapa en genomsnittlig årsavkastning som är minst 7 procentenheter över sin avkastningströskel (SSVX 90 dagar).
Läs mer om fonden

Atlant Green Tech Metals ure

atlant_fonder_skalan_5.svgAtlant Green Tech Metals investerar huvudsakligen i företag med fokus på "gröna metaller". Företagen kan verka inom prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning eller finansiering i framtagande av metaller som behövs för förnyelsebara energislag, energilagring och t.ex. eldrivna fordon. Läs mer om fonden

Atlant Högräntefond

atlant_fonder_skalan_2.svg Atlant Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska, högavkastande företags-obligationer. Fondens mål är att skapa högsta möjliga avkastning samtidigt som ett stort fokus läggs på att minimera risker av olika slag. Läs mer om fonden

Atlant Multi-Strategy

atlant_fonder_skalan_2.svg

Atlant Multi-Strategy placerar främst i Atlants egna fonder. Målet är att skapa en god riskjusterad avkastning. Genom att investera i fonden får du på ett enkelt sätt åtkomst till alla Atlants fonder och får därigenom en god riskspridning.
Läs mer om fonden
 

Atlant Opportunity

atlant_fonder_skalan_2.svg

Atlant Opportunity har en strategi som ger oss möjlighet att fritt välja bland våra bästa idéer. Fonden är marknadsneutral och har som mål att med en låg risk nå en årlig snittavkastning som är 5 procentenheter över sin avkastningströskeln (SSVX 90 dagar). Läs mer om fonden 

Atlant Protect

atlant_fonder_skalan_3.svg

Atlant Protect ska skapa avkastning med låg korrelation med aktiemarknaden. Fonden fokuserar på att identifiera och agera vid tillfällen då risken för fallande börskurser bedöms vara högre än normalt. Således en fond för den som vill skydda sig mot större börsnedgångar. Läs mer om fonden

Atlant Sharp

atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Sharp är en börsberoende fond som har som mål att till en begränsad risk överträffa Stockholmsbörsens utveckling. En eventuell nedgång i fonden ska normalt begränsas till cirka 10 procent under ett kalenderår, oavsett hur mycket den svenska aktiemarknaden faller.
Läs mer om fonden 

Atlant Stability

atlant_fonder_skalan_2.svgAtlant Stability är den av våra fonder som har lägst risk och med en målsättning att skapa en jämn marknadsneutral avkastning. Läs mer om fonden  

 

Värdeutveckling samtliga fonder

Fond1 mån.3 mån.6 mån.i år1 år3 år5 år
Atlant Edge0.6%6.5%8.8%7.9%11.2%-1.8%32.0%
Atlant Green Tech Metals-0.9%-9.3%-4.8%-4.9%-20.0%-22.7%-7.3%
Atlant Högräntefond1.0%3.6%9.1%11.7%15.8%13.1% 
Atlant Multi-Strategy0.7%2.7%6.0%6.2%8.4%3.9%17.4%
Atlant Opportunity A0.6%1.7%3.3%4.0%8.2%6.9%20.5%
Atlant Protect-0.2%-1.7%-0.2%2.1%-0.4%-16.9%-11.9%
Atlant Sharp1.6%6.7%14.6%9.6%15.1%10.7%37.9%
Atlant Stability0.6%1.5%3.3%4.2%7.3%8.1%13.6%

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund