Välkommen till Atlant Fonder

Mitt namn är Michael Ekelund och jag är VD på Atlant Fonder. Fondbolaget grundades 2006 av vår chefs-förvaltare Anders Kullberg. Vår affärsidé är att utveckla och förvalta fonder som vi själva vill investera pengar i. Vi tror att bästa möjliga resultat uppnås när det finns en stark intressegemenskap mellan fondbolaget och dess kunder. Därför är våra anställda delägare i fondbolaget och har egna pengar investerade i våra fonder.

Vi förvaltar ca 5 mdr kronor och växer för närvarande fort. Våra sju fonder är alla aktivt förvaltade hedgefonder med absolutavkastning som mål. Vårt utbud består av tre marknadsneutrala och tre börsberoende fonder samt en Multi-Strategi fond. Vårt fokus är att skapa en god avkastning oavsett rörelserna på de underliggande marknaderna, så kallad marknadsneutral avkastning. Med andra ord är det inte så viktigt hur börsen utvecklas då de flesta av våra fonder har en låg eller ingen korrelation med Stockholms-börsens utveckling. Det syns också tydligt i de marknadsneutrala fonderna i tabellen nedan.

3516.image-20181130143332-1.png
Källa: Morningstar (30 november 2018)

Atlant Fonders långsiktiga ambition är att vara förstahandsvalet inom hedgefonder i Sverige. Den positionen ska vi nå genom att ha ett brett fondutbud och en förvaltning i toppklass där vi alltid har kundens bästa för ögonen. Varmt välkommen att vara med oss på den fortsatta resan.

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge-0.62% 
Atlant Multi-Strategy0.00% 
Atlant Opportunity-0.01% 
Atlant Protect0.32% 
Atlant Sharp-0.69% 
Atlant Sharp Europe B-0.11% 
Atlant Stability0.01% 
Atlant Stability Offensiv-0.14% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 

 

 

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar november 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Vi har emellertid ingen entydig uppfattning avseende huruvida nuvarande marknadskorrektionen är av mer tillfällig natur, eller början på en större och mer utdragen konj [...]

Läs hela


Aktuellt

Köpvärda fonder i december 2018 Artikel i Placera.se den 3 december 2018

Atlant Stability är en av de fonder som Avanza rekommenderar som köpvärd fond i december 2018. Läs mer på placera.se.

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad