Atlant Högräntefond nu fem stjärnor

Atlant Högräntefond fyllde tre år den 22 mars och kvalade då in för att få betyg av Morningstar. Fonden förärades då med fyra stjärnor vilket gör att den är bland de högst rankade räntefonderna i Sverige. I den senaste uppdateringen från Morningstar har Högräntefond fått fem stjärnor.

Atlant Högräntefond är fortsatt den klart bästa räntefonden i år med en avkastning på exceptionella 10,5 %. Även på ett års sikt har den bland fonder i samma kategori gått klart bäst med en uppgång med hela 15 %.

Årets uppgång beror bland annat på att fondens huvudförvaltare Taner Pikdöken såg fina investeringsmöjligheter i fastighetsobligationer och kunnat göra attraktiva investeringar under turbulensen i marknaden det senaste året.

– Kursen på fastighetsobligationer var i höstas nedtryckta och vi ansåg att det började bli riktigt billigt relativt risken. I takt med att oron kring finansierings möjligheterna framåt kommit ner har obligationerna värderats upp och bidragit kraftfullt till fondens fina avkastning. Även en del kortare affärer har påverkat avkastningen positivt, berättar Taner Pikdöken.

Atlant Högräntefond har fokus på obligationer i Sverige och Norden. Största branscher är fastigheter och bank/finans. Fonden kan även nyttja derivatinstrument där strategierna huvudsakligen är inriktade på att göra förvaltningen mer kostnadseffektiv, förbättra likviditetsprofilen i fonden, förstärka riskkontrollen samt tillvarata marknadsrörelser.

Atlant Högräntefond ger investerare exponering mot en mycket diversifierad korg av primärt nordiska företagsobligationer som med dagens räntenivåer har möjlighet att leverera en mycket hög riskjusterad avkastning där förvaltarna bedömer att avkastningen kan vara i paritet med aktiemarknaden de kommande åren men till en betydligt lägre risk.

2024-06-13

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge-0.10%  
Atlant Green Tech Metals-3.90%  
Atlant Högräntefond0.03%  
Atlant Multi-Strategy-0.20%  
Atlant Opportunity A0.01%  
Atlant Protect0.65%  
Atlant Sharp-0.67%  
Atlant Stability0.04%  

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar juni 2024

Marknadsutveckling 

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Efter de nya kursrekorden i maj har vi ingen stark marknadsuppfattning för juni. För svensk del är vi i grunden positiva, men vi har stor respekt för att den amer [...]

Läs hela


Aktuellt

Atlantpodden (avsnitt 25) - Vad är det för skillnad på Atlant Högräntefond?

Taner Pikdöken och Peter Beckman från Atlant Fonder talar om hur våren 2024 utvecklat sig, hur Atlants fonder gått under perioden och hur vi positionerar oss inför sommaren. Följ bland annat diskussionen kring egenskaperna hos Atl [...]

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund