Välkommen till Atlant Fonder

3336.michael-ekelund.114x.pngMitt namn är Michael Ekelund och jag är VD på Atlant Fonder. Fondbolaget är fristående och grundades 2006 av vår chefsförvaltare Anders Kullberg. Vår affärsidé är att utveckla och förvalta fonder som vi själva vill investera pengar i. Vi tror att bästa möjliga resultat uppnås när det finns en stark intressegemenskap mellan fondbolaget och dess kunder. Därför är våra anställda delägare i fondbolaget och har egna pengar investerade i våra fonder.

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge  
Atlant Explora  
Atlant Multi-Strategy External-0.16% 
Atlant Multi-Strategy Internal  
Atlant Opportunity-0.08% 
Atlant Protect0.03% 
Atlant Responsible B-0.01% 
Atlant Sharp0.31% 
Atlant Sharp Europe B0.52% 
Atlant Stability0.02% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar augusti 2017-uppdaterad version

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren, inför juli, skrev vi: Vi bedömer att bolagsrapporterna, utifrån den makrostatistik som kommit in, har alla förutsättningar att vara överlag starka inom de indextunga sektorerna verk [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder

Sveavägen 46
113 59 Stockholm

Tel: 08-457 33 70
Epost: info@atlantfonder.se