Atlant Fonder satsar offensivt

3521.image-20190123110346-1.png

Atlant fonder satsar offensivt och förvärvar Pacific Fonder. Därmed stärker vi både vår förvaltar- och marknadsföringsorganisation samt breddar vårt fonderbjudande. Satsningen ligger i linje med vår strategi att vara en av Sveriges ledande aktörer inom alternativa investeringar. Genom främst den för Sverige unika fonden Pacific Precious får vi ett intressant komplement till våra fem marknadsneutrala och absolutavkastande fonder.

Atlant Fonders fondvolym har de senaste åren fördubblats och med Pacific fonder kommer vi ha tolv fonder och en fondvolym på närmare 6 miljarder.

Med Pacific Precious som har fokus på guld och ädelmetaller får vi en mycket intressant fond till vårt redan starka erbjudande av alternativa fonder. Guldpriset verkar nu, efter sex års konsolidering, kunna gå mot en ny "bull market". 

Med aktiemarknader på "All Time High" nivåer, en låg räntemiljö som är här för att stanna och en osäker omvärld, så tror vi på en kraftig tillväxt för alternativa placeringar.

Du hittar mer information om våra fem Pacific fonder på deras egen hemsida. Klicka här.

 

 

 

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge-0.16% 
Atlant Multi-Strategy-0.05% 
Atlant Opportunity A-0.04% 
Atlant Protect0.05% 
Atlant Sharp-0.26% 
Atlant Stability0.01% 
Atlant Stability Offensiv0.00% 

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

Värdeutveckling Pacificfonderna

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

                         3525.2020_-_barnsupporter-foretag-2020_marke.152x152.png

 


Förvaltarkommentarer

Årskrönika 2019

Summering 2019 - Tankar inför 2020

Jag vill här inleda med ett stycke från motsvarande krönika jag skrev för precis ett år sedan, inför 2019: ”Vi ser det emellertid som mer sannolikt med en nedgång överstigande 10 % än motsvaran [...]

Läs hela


Aktuellt

Fusion mellan Pacific Multi Asset och Pacific Precious

Fonderna Pacific Multi Asset och Pacific Precious är båda av karaktären absolutavkastande värdepappersfonder. I syfte att renodla vårt utbud och minska de administrativa kostnaderna har vi beslutat att slå samman fonden Pacific Mu [...]

Läs hela

 

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund