Atlant Fonder fortsätter att växa

2022 var ett tufft år på finansmarknaden. Våra fonder uppvisade en svagare kursutveckling än vad vi önskat men relativt liknande placeringsalternativ klarade vi oss generellt sett ändå bra. När man bedömer om en fonds utveckling är bra eller dålig är det viktigt att sätta det i relation till rekommenderad placeringshorisont. Vårt flaggskepp Atlant Opportunity hade sitt första negativa år ifjol men är den fond som på tre och fem års sikt haft högst avkastning i riskklass 3 (KIID), dagligt handlad och SEK-nominerad. Atlant Opportunity blev än mer tillgänglig under 2022 när både Folksam och Länsförsäkringar tog in fonden på sina guidade fondutbud.

Under fjolåret anställde vi en förvaltarassistent till kontoret i Stockholm och är nu tio medarbetare. Atlant Fonder hade en kraftig volymtillväxt under 2021 och passerade då sju miljarder i förvaltad volym. Vi kunde glädja oss över att tillväxten fortsatte 2022 även om takten var måttligare. I år är det ett starkt inflöde och vi förvaltar numera cirka 8 miljarder.

Vi är köpare när andra är säljare
En viktig del i Atlant Fonders förvaltning är att kunna agera opportunistiskt när det är turbulent på marknaden. Våra fonder var väldigt stora nettoköpare under 2022. En del av fondernas kursnedgång 2022 förklaras av att högkvalitativa obligationer vi köpte billigt blev ännu billigare och då måste vi värdera ner dem. När marknaden dominerades av säljare passade vi på att köpa mer av obligationer vi redan ägde. Det innebär att våra kreditportföljer vid 2023 års ingång aldrig någonsin har haft så hög avkastningspotential och så hög kreditrating.

Fonderna har även i år levererat en väldig god avkastning och det finns mycket potential kvar. Atlant Stability och Opportunity har återhämtat stora delar av sitt tapp från ifjol och Atlant Högräntefond, som vi startade för snart två år sedan, är redan upp över fem procent. 

Atlant Green Tech Metals
Fonden har fått en smakstart i år med en uppgång kring 15 %. Drivet av ett ökat intresse för bolag som har fokus på omställningen till en mer grön energi. Men även att förvaltaren har lyckats pricka in ett par bolag som gått riktigt starkt. Efterfrågan på så kallade gröna metaller kommer vara stor och i ökande. Omställningen till en grön energi är en gigantisk förändring som bara tagit sin början.
2023-02-08

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge-0.29%0.1% 
Atlant Future-1.21%-3.1% 
Atlant Green Tech Metals-0.75%-5.5% 
Atlant Högräntefond0.06%1.7% 
Atlant Multi-Strategy0.02%0.4% 
Atlant Opportunity A0.10%0.6% 
Atlant Protect0.64%0.7% 
Atlant Sharp-0.24%1.5% 
Atlant Stability0.10%0.8% 

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar februari 2023

Marknadsutveckling 

I förr marknadskommentaren skrev vi: En svensk 10-årsränta under 2% indikerar att marknaden tror att inflationen snabbt ska falla under 2% och hålla sig där under överskådlig tid, med en snabb återgång t [...]

Läs hela


Aktuellt

Placeras tolv utvalda fonder i mars 2023

Atlant Opportunity finns bland Placeras utvalda fonder även i mars månad. Läs mer här.

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund