atlant_fonder_skalan_3.svgAtlant Stability Offensiv
En hedgefond med sikte på jämn avkastning

Placeringsinriktning

Atlant Stability Offensiv  är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på derivatstrategier på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Derivatstrategierna kombineras med aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet.

Fonden eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden.  Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter till en avsevärt lägre risk än den svenska aktiemarknaden. Fonden har även som mål att skapa positiv avkastning minst 70 procent av alla kalendermånader och systematisk betydligt mer än jämförelseräntan (SSVX 90 dagar).

Stability Offensiv tillhör riskklass 3 av 7, vilket motsvarar låg risk.

Riktar sig till dig som

Stability Offensiv är ett intressant alternativ för dig som söker möjligheter till god avkastning men samtidigt vill ha en placering med relativt låg risk, låg korrelation med den svenska aktiemarknaden och med en hög andel månader med positiv avkastning. Fonden passar den som söker en avkastning som är högre än i en traditionell ränteplacering men med avsevärt lägre risk än i en ren aktiefond. En placering i fonden bör vara en del av en portfölj och med en placeringshorisont på minst två år.

Övrigt

Handel i fonden sker dagligen. Order lämnas före 14.30 på handelsdagen.

Förutom en fast förvaltningsavgift har fonden en rörlig avgift som endast utgår om fondens värdeuteckling överstiger utvecklingen för fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar).

Värdeutveckling Stability Offensiv

DatumNAV1 dagi år
Atlant Stability Offensiv16/111 831.25-0.19%0.3% 
 

Förvaltarkommentarer

Årskrönika 2020

Marknadsutveckling - samt tankar inför 2021

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Detta i kombination med att osäkerheten angående presidentvalet i USA försvann samt att Joe Bidens seger ökade förhoppningarna om ännu ett [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund