Starka förvaltningsresultat första halvåret

3336.michael-ekelund.114x.pngNär vi summerar första halvåret kan vi  ödmjukt konstatera att vår marknadstro om en stark börs har slagit in. Det har bidragit till att våra börsberoende fonder Edge, Sharp och Sharp Europe haft en bra kursutveckling. Fonderna har dessutom med god marginal gått bättre än motsvarande börsindex. 

Våra marknadsneutrala fonder Stability, Opportunity, Explora och Responsible har alla utvecklats bättre än sin förväntade målavkastning vilket vi är mycket nöjda med. Som du säkert tagit del av i Anders Kullbergs förvaltarkommentarer så är vi lite oroande över utvecklingen på företagsobligationsmarknaden. Vi tycker helt enkelt att det har blivit dyrt. Sedan en tid tillbaka är vi försiktiga och har god beredskap för en stökigare marknad. 

Atlant Multi-Strategy Internal

Jag vill passa på att slå ett slag för Atlant Multi-Strategy Internal (AMSI) vars resultat ligger i toppklass i sin kategori både i år (+4,1 %) och på ett år (+9,1 %). I AMSI får du en god riskspridning genom att fonden investerar i alla våra fonder. AMSI kan vara en bra basplacering för ett långsiktigt sparande.

Edge och Explora 15 år

Edge och Explora fyllde 15 år den 30 juni. Båda fonderna har haft en mycket god utveckling under denna period. Edge är upp hela 592 % vilket är i klass med den bästa svenska aktiefonden. Snittet för svenska aktiefonder är en uppgång på 356 %. Explora har uppnått 5,1 % i genomsnittlig årsavkastning till låg risk.

Aktiv förvaltning

En bidragande orsak till våra goda förvaltningsresultat är vår unika förvaltningsstil med hög aktivitet och ett stort fokus på riskminimering. Vi är glada över att allt fler kunder under året investerat i våra fonder. Med kundens bästa för ögonen fortsätter vi arbeta för att nå vår vision om att bli förstahandsvalet inom hedgefonder i Sverige.

Avslutningsvis vill jag tacka för det förtroende som visas oss och tillönska dig en riktigt fin sommar.

Ystad 13 juli 2017
Michael Ekelund VD

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge  
Atlant Explora  
Atlant Multi-Strategy External-0.07% 
Atlant Multi-Strategy Internal  
Atlant Opportunity0.00% 
Atlant Protect0.47% 
Atlant Responsible B-0.50% 
Atlant Sharp-1.54% 
Atlant Sharp Europe B0.04% 
Atlant Stability0.03% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder

Sveavägen 46
113 59 Stockholm

Tel: 08-457 33 70
Epost: info@atlantfonder.se