Årets Hedgefond 2018 - Atlant Stability
Offensiv

3521.image-20190123110346-1.png

Fondmarknaden har nu utsett de bästa fonderna 2018. De skriver i sitt pressmeddelande - "Gemensamt för vinnarfonderna 2018 är att de alla ligger i framkant inom hållbara investeringar och med en genomsnittligt lägre risk lyckats navigera årets volatila marknader."

Motiveringen för Årets Hedgefond – Atlant Stability Offensiv är följande:  "Årets vinnare har utmärkt sig genom att leverera en stabil uppgång under såväl lugna som volatila tider på marknaderna. Med investeringar i främst nordiska företagsobligationer vilka kombinerats med derivatinstrument, har fonden lyckats prestera en mycket god riskjusterad avkastning. Den vinnande fonden är tillgänglig för privatsparare genom en låg insättningsgräns och daglig handel, vilket är ett krav i våra utnämningar."

Vi på Atlant Fonder är mycket glada och stolta över utmärkelsen Årets Hedgefond som är ett tydligt bevis på att vi lyckats väl i förvaltningen. Atlant Stability Offensiv är en av fem av våra sju fonder som skapar sin avkastning marknadsneutralt. En strategi som gör att vi i mycket liten grad är beroende av vad som händer på aktiemarknaden.

2018 blev avkastningen i Atlant Stability Offensiv goda 5,2 % och 2019 har börjat starkt med en uppgång på 1,5 %.

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge0.08% 
Atlant Multi-Strategy0.03% 
Atlant Opportunity-0.01% 
Atlant Protect0.06% 
Atlant Sharp-0.13% 
Atlant Stability-0.01% 
Atlant Stability Offensiv-0.02% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar februari 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Inför februari är vi neutrala till börsutvecklingen, men på lite längre sikt är vi mer negativa. Vid fortsatt stigande börs avser vi därför försiktigt utöka de korta [...]

Läs hela


Aktuellt

Björnfällan - Intervju med Nikos Georgelis och Taner Pikdöken - Avsnitt 68 - "Hedgefonder får underkänt"

Björnfällan intervjuar två av Atlant Fonders förvaltare. Detta är del ett av två. Lyssna på intervjun här.

"I avsnitt 68 av CMC Markets podcast Björnfällan träffar vi Taner Pikdöken och Nikos Georgelis som bland annat förva [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad