Stora värden i företagsobligationer

Stora delar av årets kursuppgångar i företagsobligationsfonder kommer från kupongavkastningen från obligationen. Den förväntade prisuppgången på obligationer efter fjolårets dystra utfall har ännu inte materialiserats. Det är till och med som så att flera kreditvärdiga obligationer handlas lägre idag än vid årsskiftet trots att obligationens löptid är nio månader kortare. Det har fört med sig att avkastningspotentialen idag är högre än vid årets början. Med detta sagt ser det ljust ut för att få en riktigt hög avkastning de närmaste 12-15 månaderna. 

Mycket hög avkastningspotential
Samtidigt som det är lite frustrerande att kursuppgången inte kommit ännu så har det inneburit att Atlant Fonder fortsatt kunnat agera opportunistiskt och köpa intressanta obligationer. Våra tre räntealternativ har fortsatt en hög avkastningspotential, hög kreditrating (stor andel Investment Grade obligationer) samt en kort löptid då vi har en relativt negativ vy på marknadsutvecklingen. Vi ser goda möjligheter till att skapa en avkastning på 6-9 % i fonderna. En avkastning som lär vara dubbelt upp mot vad man kan få på ett fasträntekonto. 

Låg andel fastighetsobligationer

Vi har alltid haft en låg andel fastighetsobligationer i våra fonder, mindre än fem procent. Den kraftiga ränteuppgången har lett till att svenska fastighetsobligationer under året tappat mycket i värde och fortsatt att handlas på låga nivåer med risk för ännu lägre priser på grund av de stigande marknadsräntorna. Vi bedömer att sannolikheten för räntesänkningar i närtid är låg, vilket kommer fortsätta sätta press på fastighetsbolagens värderingar och finansieringssituation.

2023-10-12

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge1.39%-1.3% 
Atlant Future0.68%9.1% 
Atlant Green Tech Metals-0.09%-0.9% 
Atlant Högräntefond0.07%0.4% 
Atlant Multi-Strategy0.27%-0.6% 
Atlant Opportunity A-0.03%0.6% 
Atlant Protect-0.02%-5.7% 
Atlant Sharp1.04%2.9% 
Atlant Stability0.02%0.3% 

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar november 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: … I USA känns det, utifrån löneutveckling och massiva finanspolitiska stimulanser, osannolikt att inflationen hamnar under 3% mer än möjligen högst temporärt, varf [...]

Läs hela


Aktuellt

Atlantpodden (avsnitt 21) - Intervju med Andreas Steno, från Steno Research, fd chefstrateg på Nordea

Vår förvaltare Taner Pikdöken diskuterar marknaden med Andreas Steno som är den danska stjärnan inom makrospaningar. Andreas Steno är grundare och Vd för Steno Research, f.d. chefsstrateg på Nordea. Diskussionen ske [...]

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund