Årets Hedgefond 2018 - Atlant Stability
Offensiv

3521.image-20190123110346-1.png

Fondmarknaden har nu utsett de bästa fonderna 2018. De skriver i sitt pressmeddelande - "Gemensamt för vinnarfonderna 2018 är att de alla ligger i framkant inom hållbara investeringar och med en genomsnittligt lägre risk lyckats navigera årets volatila marknader."

Motiveringen för Årets Hedgefond – Atlant Stability Offensiv är följande:  "Årets vinnare har utmärkt sig genom att leverera en stabil uppgång under såväl lugna som volatila tider på marknaderna. Med investeringar i främst nordiska företagsobligationer vilka kombinerats med derivatinstrument, har fonden lyckats prestera en mycket god riskjusterad avkastning. Den vinnande fonden är tillgänglig för privatsparare genom en låg insättningsgräns och daglig handel, vilket är ett krav i våra utnämningar."

Vi på Atlant Fonder är mycket glada och stolta över utmärkelsen Årets Hedgefond som är ett tydligt bevis på att vi lyckats väl i förvaltningen. Atlant Stability Offensiv är en av fem av våra sju fonder som skapar sin avkastning marknadsneutralt. En strategi som gör att vi i mycket liten grad är beroende av vad som händer på aktiemarknaden.

2018 blev avkastningen i Atlant Stability Offensiv goda 5,2 % och 2019 har börjat starkt med en uppgång på 1,5 %.

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge  
Atlant Multi-Strategy  
Atlant Opportunity  
Atlant Protect  
Atlant Sharp  
Atlant Stability  
Atlant Stability Offensiv  

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar mars 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Den oväntade styrkan gör att marknaden har möjligheter att klättra ännu en bit, och inför mars intar vi därför en helt neutral ansats. På lite längre sikt är fortsatt [...]

Läs hela


Aktuellt

Köpvärda fonder i april 2018 - Artikel i Placera.se den 28 mars 2018

Atlant Opportunity är en av de fonder som Avanza rekommenderar som köpvärd fond i april 2019.
Läs mer på placera.se.

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad