Årets Hedgefond 2018 - Atlant Stability
Offensiv

3521.image-20190123110346-1.png

Fondmarknaden har nu utsett de bästa fonderna 2018. De skriver i sitt pressmeddelande - "Gemensamt för vinnarfonderna 2018 är att de alla ligger i framkant inom hållbara investeringar och med en genomsnittligt lägre risk lyckats navigera årets volatila marknader."

Motiveringen för Årets Hedgefond – Atlant Stability Offensiv är följande:  "Årets vinnare har utmärkt sig genom att leverera en stabil uppgång under såväl lugna som volatila tider på marknaderna. Med investeringar i främst nordiska företagsobligationer vilka kombinerats med derivatinstrument, har fonden lyckats prestera en mycket god riskjusterad avkastning. Den vinnande fonden är tillgänglig för privatsparare genom en låg insättningsgräns och daglig handel, vilket är ett krav i våra utnämningar."

Vi på Atlant Fonder är mycket glada och stolta över utmärkelsen Årets Hedgefond som är ett tydligt bevis på att vi lyckats väl i förvaltningen. Atlant Stability Offensiv är en av fem av våra sju fonder som skapar sin avkastning marknadsneutralt. En strategi som gör att vi i mycket liten grad är beroende av vad som händer på aktiemarknaden.

2018 blev avkastningen i Atlant Stability Offensiv goda 5,2 % och 2019 har börjat starkt med en uppgång på 1,5 %.

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge0.76% 
Atlant Multi-Strategy0.11% 
Atlant Opportunity0.07% 
Atlant Protect-0.51% 
Atlant Sharp1.05% 
Atlant Stability0.02% 
Atlant Stability Offensiv0.10% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar april 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Tills vi ser några mer tydliga tecken på att konjunkturavmattningen även resulterar i bredare konsekvenser för börsbolagens vinster, är det därför troligt att det pos [...]

Läs hela


Aktuellt

Atlant Fonder: "Börsen ska ned och det har vi tagit höjd för" - Investerarbrevet #5 2019

"Börsen är övervärderad och drivs uppåt av ett ensidigt fokus på fallande räntor. Samtidigt riskerar vinsterna att pressas. Det är inget hållbart klimat för aktier. Och just därför har Atlant Fonders chefsförvaltare minskat risken [...]

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad