Fonder som står emot en börsnedgång

För cirka en månad sedan (26 september) hade jag rubriken, "Dags att minska aktierisken?", i denna kolumn. Då tog jag upp två av våra marknadsneutrala fonder, Atlant Opportunity och Atlant Stability Offensiv, samt fonden Atlant Sharp.

Jag har självklart ingen spåkula men frågeställningen kom verkligen vid rätt tillfälle. Nedgången kom som ett brev på posten och Stockholmsbörsen har i oktober tappat nästan 11 %. Om detta är början på en större nedgång eller en rekyl som snart är över låter jag andra mer kunniga bedöma.

Utfallet för fonderna under den senaste månaden: 

Atlant Sharp är exponerad mot Stockholmsbörsen och inte immun mot nedgångar utan har tappat 8 % sedan 25 september. Under motsvarande tidsperiod har Stockholmsbörsen tappat 10,5 %. Vid fortsatt börsnedgång kommer Sharps skydd på nedsidan allt mer komma i spel och därmed dämpa ytterligare kursfall. Trots Sharps "krockkudde" mot stora börsfall har fonden sedan 1 januari 2009 presterat bättre än Stockholmsbörsen (OMXS30-index). Sharps uppgång är188 % jämfört med 151 % för OMXS30. Avkastningen är skapad till en lägre risk och antalet positiva avkastningsmånader är 71 % jämfört med börsens 62 %.

Våra marknadsneutrala räntealternativ Atlant Opportunity och Atlant Stability Offensiv, har båda klarat nedgången utmärkt. Stability Offensiv har tappat marginellt medan Opportunity har stigit med 0,4 %. Ingen av fonderna har exponering mot Stockholmsbörsen utan merparten av kapitalet är placerat i företagsobligationer. Derivat, optioner och terminer, används för att sänka risken och skydda fonden mot oönskade marknadsrörelser. Vårt friare placeringsmandat medför också att vi kan skapa meravkastning utöver den aktiva ränteförvaltningen. 

I jämförelse med företagsobligationsfonder och likvärdiga hedgefonder ser det ut så här för perioden 1 januari - 26 oktober 2018.

Företagsobligationsfonder

-0,6 %

Likvärdiga Hedgefonder

-0,1 %

Atlant Stability Offensiv

+7,9 %

Atlant Opportunity

+6,1 %

Källa: Morningstar

(29 oktober 2018)   

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge-0.11% 
Atlant Multi-Strategy-0.16% 
Atlant Opportunity0.01% 
Atlant Protect0.53% 
Atlant Sharp-0.85% 
Atlant Sharp Europe B-0.35% 
Atlant Stability0.00% 
Atlant Stability Offensiv0.05% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 

 

 

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar oktober 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget avseende förhållande mellan framtidsutsikter och värdering hittar vi emellertid inga skäl att ändra vår neut [...]

Läs hela


Aktuellt

Köpvärda fonder i november 2018 artikel i Placera.se den 1 november 2018

Atlant Stability är en av de fonder som Avanza rekoemmenderar som köpvärd fond i november 2018. Läs mer på placera.se.

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad