Bra start för Atlant Högräntefond

Atlant Högräntefond såg dagens ljus den 22 mars och har således fyllt sex månader. Fonden har fått en fin start med en avkastning på goda 3,6 %. Precis som för våra övriga fonder är det stort fokus i förvaltningen på att minimera risker av olika slag samtidigt som en hög riskjusterad avkastning ska skapas. Inte minst likviditetsrisken är viktig att hantera när det gäller företagsobligationer då marknaden tenderar att vara illikvid när det är stökiga tider. Vi vill alltid kunna vara köpare när ”alla” andra är stressade säljare. Likt vi var våren 2020 när vi inte behövde sälja en enda obligation utan istället kunde köpa obligationer till låg kurs som sedan gav en hög avkastning i våra fonder.

Atlant Stability som sedan 2008 gett positiv avkastning varje enskilt år har nyligen omkategoriserats från en alternativ fond till en räntefond. Förvaltningen påverkas inte på något sätt utan Stability kommer förvaltas på samma sätt som tidigare.

Atlant Opportunity tilldrar sig allt större intresse från allt fler investerare. Kanske inte så konstigt när Opportunity till låg risk gett en årlig snittavkastning på goda 6,0 %. Vi gläds över att Opportunity åter finns med bland de mest köpvärda fonderna hos www.placera.se.

Atlant Green Tech Metals
Arbetet med omstöpningen av Atlant Precious till Atlant Green Tech Metals  är nu klar. Fonden investerar i bolag inom de europeiska och nordamerikanska leverantörskedjorna för gröna metaller och materialteknik till Clean Tech. Huvudfokus är mot metaller som kommer uppvisa en kraftigt växande efterfrågan, som koppar, nickel, silver, platina, kobolt, litium och ett antal jordartsmetaller. Omställningen till grön energi och ett mer hållbart samhälle är en megatrend. Enligt Internationella energirådet (IEA) kommer andelen förnyelsebar energi att växa från 27 procent 2019 till 60 procent 2030. Investeringar i sektorn kommer att tredubblas fram till 2030. Green Tech Metals har under oktober månad gått upp med mer än 10 %.

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge-0.31%  
Atlant Future1.77%  
Atlant Green Tech Metals-0.27%  
Atlant Högräntefond-0.03%  
Atlant Multi-Strategy-0.15%  
Atlant Opportunity A-0.12%  
Atlant Protect-0.39%  
Atlant Sharp-0.10%  
Atlant Stability-0.05%  

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar oktober 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Vi blir därför ganska förvånade om just stigande räntor kommer att leda till en eskalerande nedgång. Istället bedömer vi tills vidare att vi är inne i en mer normal r [...]

Läs hela


Aktuellt

Mattias Gromark i DI tv - "Så påverkar batteriboomen hela Europa"

Mattias Gromark som förvaltar vår fond Atlant Green Tech Metals, gästar DI tv - Börsmorgon och pratar i ett avsnitt om batteribranschens utmaningar. Klicka här för att se inslaget. och i ett avsnitt om "ett av de bästa casen [...]

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund