Intresset för hedgefonder ökar

3336.michael-ekelund.114x.pngIntresset för att spara i fonder i Sverige fortsätter vara stort och den totala fondförmögenheten uppgick per den siste november till nästan 4000 mdkr. 2017 var nettosparandet 79 mdkr och intresset för hedgefonder har generellt sett ökat. Något vi på Atlant Fonder är glada för och också märkt då vi haft en mycket god volymtillväxt i våra fonder. 

Förutom en generellt sett god kursutveckling i våra fonder tror jag att en annan anledning är att många delar vår syn på riskerna i marknaden.

Vi startade några nya fonder 1 januari 2016 och jag skulle vilja göra dig uppmärksam på dem nu när de fyllt två år. Extra nöjda är vi med den fina utvecklingen i Atlant Opportunity. Uppgången under 2017 blev 5,2 % och 2016 var fonden upp 8,1 %. Avkastningen har skapats till låg risk och andelen positiva avkastningsmånader är höga 83 procent.

Atlant Multi-Strategy passar dig som vill ha flera av Atlants fonder i ett skal vilket ger en god riskspridning. Förutom våra egna fonder har Multi-Strategy innehav i tre Pacific Fonder. Senaste 18 månaderna är kursutvecklingen 7,5 %.   

(15 januari 2018)   

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge-0.19% 
Atlant Multi-Strategy0.03% 
Atlant Opportunity0.06% 
Atlant Protect-0.01% 
Atlant Sharp-0.17% 
Atlant Sharp Europe B-0.41% 
Atlant Stability0.01% 
Atlant Stability Offensiv0.03% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 

 

 

 


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad