Atlant Fonders framgångar fortsätter 

Under fjolåret anställde vi en förvaltarassistent till kontoret i Stockholm och är nu tio medarbetare. Atlant Fonder hade en kraftig volymtillväxt under 2021 och passerade då sju miljarder i förvaltad volym. Vi kunde glädja oss över att tillväxten fortsatte 2022, även om takten var måttligare. I år ser vi fortsatt ett starkt inflöde av kapital och vi förvaltar numera cirka 8 miljarder. 

Vi köpte mer obligationer under bankoron i mars
En viktig del i Atlant Fonders förvaltning är att kunna agera opportunistiskt när det är turbulent på marknaden. Vi vill alltid kunna vara köpare när andra är stressade säljare. Våra fonder var stora nettoköpare under 2022 och även i år i samband med bankturbulensen i mars passade vi på att köpa intressanta obligationer. Våra ränteportföljer har fortsatt en hög avkastningspotential, hög kreditrating (stor andel Investment Grade obligationer) samt en kort löptid då vi har en relativt negativ vy på marknadsutvecklingen. 

Fonderna har levererat en god avkastning i år men det finns mycket potential kvar. Atlant Stability och Atlant Opportunity har återhämtat stora delar av sitt tapp från ifjol och Atlant Högräntefond, som vi startade för drygt två år sedan, är upp över tre procent. Ett tertial är en kort tid att utvärdera avkastning när man pratar om fonder som har en rekommenderad placeringshorisont på minst tre år. Vårt flaggskepp Atlant Opportunity är den fond som de senaste fem åren haft högst avkastning bland fonder i riskklass 2 (Priip), dagligt handlade och SEK-nominerade.  

Atlant Opportunity blev än mer tillgänglig under 2022 när både Folksam och Länsförsäkringar tog in fonden på sina guidade fondutbud.
2023-04-28

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge-0.48%  
Atlant Future-0.17%  
Atlant Green Tech Metals-0.33%  
Atlant Högräntefond0.17%  
Atlant Multi-Strategy0.04%  
Atlant Opportunity A0.17%  
Atlant Protect0.21%  
Atlant Sharp-0.77%  
Atlant Stability0.19%  

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar april 2023

Marknadsutveckling 

I förra marknadskommentaren skrev vi: Utifrån ekonomins- och aktiemarknadens motståndskraft mot centralbankernas räntehöjningar ökar sannolikheten för att räntehöjningarna kommer att fortsätta tills vi n [...]

Läs hela


Aktuellt

Atlantpodden (avsnitt 20) - Kronan är förlorad - gäst: Swedbanks chefekonom Mattias Persson

Swedbanks chefekonom Mattias Persson deltar som gäst i Atlantpodden och resonerar tillsammans med vår förvaltare Taner Pikdöken och vVD Peter Beckman kring Sveriges och världens konjunkturläge, vilka faktorer som är viktiga att fö [...]

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund