Starkt första kvartal för Atlant Fonders räntealternativ

3336.michael-ekelund.114x.pngAtlant Fonder har tre intressanta räntealternativ, fonder som samtliga har gett en hög riskjusterad avkastning under första kvartalet. Vårt friare placeringsmandat medför att vi utöver ränteportföljens goda grundavkastning kan skapa meravkastning samt skydda oss mot oönskade marknadsrörelser. I jämförelse med grupperna korta räntefonder och företagsobligationsfonder ser det ut så här efter första kvartalet.

Korta räntefonder

-0,02 %

Företagsobligationsfonder

-0,24 %

Atlant Stability

+0,49 %

Atlant Stability Offensiv

+2,39 %

Atlant Opportunity

+2,27 %

Källa:Morningstar

Atlant Stability har nästan 90 procent positiva avkastningsmånader och har till mycket låg risk avkastat 0,5 % i år. Stability är vårt tryggaste alternativ och målavkastningen ett år framåt är 1,5 - 2 %.

För den som vill ha möjligheten att nå 4 - 5 % i årsavkastning är Atlant Stability Offensiv och Atlant Opportunity två intressanta fonder. Båda fonderna har i år redan avkastat en bra bit över 2 %. Opportunity har sedan starten 1 januari 2016 avkastat fina 16,2 % vilket t.o.m. är bättre än Stockholmsbörsen, trots en avservärt lägre risk.
(10 april 2018)   

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge-1.48% 
Atlant Multi-Strategy0.02% 
Atlant Opportunity0.07% 
Atlant Protect0.63% 
Atlant Sharp-1.20% 
Atlant Sharp Europe B-1.38% 
Atlant Stability0.02% 
Atlant Stability Offensiv0.13% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 

 

 

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar april 2018

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: Vi arbetar tills vidare, och tills motsatsen är bevisad, utifrån tesen att vi nu har satt en långsiktig topp på aktiemarknaden i såväl Sverige som USA, och att vi även [...]

Läs hela


Aktuellt

Nya fondbestämmelser i fyra av våra fonder från den 20 april 2018

Våra fonder; Atlant Multi-Strategy, Opportunity, Sharp och Stability får från den 20 april 2018, nya fondbestämmelser. Gemensam förändring i samtliga fyra fonder är att vi inför andelsklasser. Alla befintliga andelsägares inn [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad