Ny fond - Atlant Högräntefond

Den 22 mars startade vi vår första räntefond - Atlant Högräntefond. Fonden är en företagsobligationsfond med nordiskt fokus. Avkastningsmålet är 3-5 procent över riskfri ränta. Fonden bedöms hamna i riskklass 3 av 7, men vi vill mena att riskprofilen kommer vara lägre än i traditionella företagsobligationsfonder då vi delvis kommer att ta kreditrisk på ett lite annorlunda sätt. Vi har stort fokus på att hantera likviditetsrisker, precis som vi gör för våra andra fonder. 

"Det är viktigt för oss att inte behöva sälja obligationer i en dålig marknad, likt marknadskaoset i mars 2020. Vi vill istället alltid kunna vara köpare i en sådan marknad. Att kunna agera på ett sådant sätt leder över tid till en betydande överavkastning", säger huvudförvaltaren Taner Pikdöken.

Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är en integrerad del av förvaltningen. Vi investerar bland annat inte i bolag som är involverade inom fossila bränslen.

Läs mer om Atlant Högräntefond och vårt hållbarhetsarbete.

Atlant Högräntefond kommer inom kort att kunna handlas hos:

  • Alpcot
  • Avanza
  • Fondmarknaden
  • Nordnet
  • Nord Fondkommission
  • Swedbank & Sparbankerna

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge-0.64%-0.2% 
Atlant Högräntefond0.08%  
Atlant Multi-Strategy-0.17%0.2% 
Atlant Opportunity A-0.13%-0.4% 
Atlant Precious A-0.56%0.6% 
Atlant Protect-0.12%-0.7% 
Atlant Sharp0.51%5.8% 
Atlant Stability0.02%0.1% 

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

                3539.winner_badge_2019_Atlant-Multi-Strategy.gif                          3525.2020_-_barnsupporter-foretag-2020_marke.139x139.png                   


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar mars 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Det börjar byggas upp inflationstryck på sina håll när det nu uppstår flaskhalsar när efterfrågan tar fart snabbare än vad produktionen mäktar med att växla upp. Dett [...]

Läs hela


Aktuellt

Atlantpodden (avsnitt 8) - Taner om likviditet

Atlantpodden avsnitt 8 - Taner pratar om likviditet. Det är ettårsjubileum av den nordiska företagsobligationskraschen. Kan det hända igen? Vad har Atlant Fonder gjort?

Klicka här för att lyssna på podden.

Riskinformation: Hi [...]

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund