Atlant Opportunity - Årets Hedgefond

3521.image-20190123110346-1.png

Atlant Opportunity har av Privata Affärer utsetts till "Årets Hedgefond 2019". Motiveringen från Privata Affärer lyder - "En fond som skyddar kapitalet, oberoende av börsutvecklingen". Vi är mycket stolta och glada över att erhålla denna utmärkelse.

Atlant Opportunity startades den 1 januari 2016 och har under sina fyra första år gett en årlig snitt-avkastning på goda 5,4 %. Stockholmsbörsens OMXS30 index har under motsvarande period gett en årlig snittavkastning på 5,2 %. En central del i fondens förvaltning är att minimera riskerna viket också resulterat i 80 procent positiva avkastningsmånader och en jämn och stabil avkastning. Risknivån i fonden är låg, cirka 1/6 av Stockholmsbörsens risk.

Under 2019 har Atlant Opportunitys fondförmögenhet växt kraftigt, från 350 mkr till över en miljard. Fonden har fått många nya investerare, allt från privatkunder till stora institutioner.

Under 2020 förväntar vi oss att Atlant Opportunity ska ge en avkastning på 3-7 %. Detta även om aktiemarknaden skulle bli avsevärt svagare under året.

Läs mer om Atlant Opportunity.

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge0.00% 
Atlant Multi-Strategy-0.08% 
Atlant Opportunity A-0.04% 
Atlant Protect0.35% 
Atlant Sharp-1.05% 
Atlant Stability-0.01% 
Atlant Stability Offensiv-0.01% 

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

Värdeutveckling Pacificfonderna                             3525.2020_-_barnsupporter-foretag-2020_marke.139x139.png                       

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar januari 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Utifrån ovanstående ser vi möjligheter för ännu ett bra börsår, med uppgångar på 10-20 procent om allt faller på plats. Sen hur pass sannolikt det scenariot är å [...]

Läs hela


Aktuellt

Detta driver ädelmetallpriserna uppåt - Finanssajten TradeCMC 20 februari 2020

Vad driver guld och ädelmetallpriserna och är nästa bullmarknad i guld här? Mattias Gromark, förvaltare på Atlant Fonder ger sin syn på den marknaden just nu. Läs hela artikeln här.

Läs hela

 

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund