Besviken på dina räntefonder?

Atlant Opportunity är ett intressant alternativ/komplement till företagsobligationsfonder. Opportunity har i sina fondbestämmelser ett bredare mandat än företagsobligationsfonder, vilket medför att vi kan skapa avkastning utöver ränteportföljen samt sänka risken i fonden genom att på olika sätt skydda oss mot oönskade marknadsrörelser.

I en jämförelse med olika räntefonder har Opportunity de senaste tre åren skapat en klart högre avkastning. 

Jämförelse senaste tre åren  
Atlant Opportunity + 10,0 %
10 bästa företagsobligationsfonderna + 7,0 %
10 bästa obligationsfonderna +5,3 %
10 bästa korträntefonderna - 0,3 %

Källa: Morningstar 2020-09-03

En rimlig förväntan på avkastningen i Opportunity ett år framåt är 4-5 %. Men som alltid beror utfallet på vad som händer på finansmarknaden.

För den än mer försiktige placeraren kan Atlant Stability vara en möjlighet att långsiktigt ha chans till en högre avkastning än vad andra lågrisk alternativ kan ge. Stability har i nuvarande ränteläge en målavkastning på 2-3 % vilket också är den avkastning vi hoppas kunna skapa det närmsta året. Stability har 85 % positiva avkastningsmånader och har skapat en positiv avkastning varje enskilt kalenderår under Stabilitys 11-åriga historia.

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge-0.66%-1.3% 
Atlant Multi-Strategy-0.43%-0.5% 
Atlant Opportunity A-0.12%0.3% 
Atlant Precious A-4.42%-6.4% 
Atlant Protect0.96%-1.1% 
Atlant Sharp-1.07%1.7% 
Atlant Stability-0.01%0.1% 
Atlant Stability Offensiv-0.43%1.2% 

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

                3539.winner_badge_2019_Atlant-Multi-Strategy.gif                          3525.2020_-_barnsupporter-foretag-2020_marke.139x139.png                   


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar september 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Med andra ord skall uppgången mer ses i ljuset av brist på alternativ som kan skapa avkastning, än att aktiemarknaden framstår som billig. Tvärtom har värderingarna t [...]

Läs hela


Aktuellt

Atlantpodden (avsnitt 5) - Atlant Precious - Gyllene tider

I avsnitt 5 av Atlantpodden kan du lyssna på Mattias Gromark som förvaltar Atlant Precious. Atlant Precious är en aktivt förvaltad multi strategifond inom ädelmetallssektorn.

Klicka här för att lyssna på podde [...]

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund