Vi köper när andra är stressade säljare

En viktig del i Atlant Fonders förvaltning är att kunna agera opportunistiskt när det är turbulent på marknaden. Vi har generellt sett en stor kassa i våra fonder för att kunna vara köpare när det är stökigt på finansmarknaden. Det är i turbulenta perioder som våra fonder oftast kan skapa en meravkastning. I sådana perioder, som ofta karaktäriseras av stora utflöden från företagsobligationsfonder, skapas en likviditetsproblematik då företagsobligationsmarknaden har svårt att hantera dessa utflöden.  Det gör att priset på obligationer trycks ned och som köpare kan man hitta väldigt intressanta investeringsmöjligheter.

Våra tryggare fonder, Atlant Stability, Atlant Högräntefond och Atlant Opportunity, har stått emot hyggligt i marknadsturbulensen och har i år gått ner några få procent. Det positiva är att förräntningstakten i fonderna nu är klart högre än målavkastningen och att vi har en stor kassa som möjliggör köp av ”billiga” företagsobligationer vilket i sin tur kan leda till än högre avkastning när marknaden återhämtar sig. 

Orolig för börsnedgång?
Atlant Protect är i synnerhet fokuserad på att identifiera och agera på situationer då risken för börsnedgång bedöms vara högre än normalt och därmed i första hand skapa hög avkastning de perioder då den svenska börsen faller kraftigt. Söker du ett skydd mot en större börsnedgång kan Atlant Protect vara ett intressant alternativ. I år är fonden upp 2,4 % (per 31 mars).

Atlant Green Tech Metals
Klimatet är i fokus och omställningen till en mer grön energi är viktig och leder så klart till intressanta investeringsmöjligheter. Inom 30 år ska vi ha gått från 80 procent fossilt till minst 80 procent grön energi. En gigantisk förändring som bara tagit sin början. Efterfrågan på så kallade gröna metaller kommer vara stor och i ökande. I nuvarande förvaltningsstrategi såg Atlant Green Tech Metals dagens ljus den 1 oktober 2021. Sedan dess är fondens uppgång cirka 22 % medan Stockholmsbörsen är minus 2,9 %. Läs mer om fonden i den månatliga Förvaltarkommentaren där du även ser vilka aktuella innehav fonden har. (per 31 mars).

Värdeutveckling

1 dagSenaste månaden
Atlant Edge0.59%  
Atlant Future2.15%  
Atlant Green Tech Metals0.61%  
Atlant Högräntefond-0.31%  
Atlant Multi-Strategy0.11%  
Atlant Opportunity A0.10%  
Atlant Protect0.28%  
Atlant Sharp-0.15%  
Atlant Stability-0.02%  

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.


Förvaltarkommentarer

Marknadskommentar april 2022

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Detta rimmar väl med vår grundläggande uppfattning om att vi har svårt att se någon ny massivt stigande trend förrän vi har någon form av visibilitet när och vid vilk [...]

Läs hela


Aktuellt

Placeras utvalda fonder maj 2022

Atlant Opportunity finns kvar bland Placeras utvalda fonder även inför maj månad. Läs mer här.

Läs hela

 

Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund