Välkommen till Atlant Fonder

3521.image-20190123110346-1.png

Mitt namn är Michael Ekelund och jag är VD på Atlant Fonder. Fondbolaget grundades 2006 av vår chefsförvaltare Anders Kullberg. Vår affärsidé är att utveckla och förvalta fonder som vi själva vill investera pengar i. Vi tror att bästa möjliga resultat uppnås när det finns en stark intressegemenskap mellan fondbolaget och dess kunder. Därför är våra anställda delägare i fondbolaget och har egna pengar investerade i våra fonder.

Vi förvaltar närmare 5,5 mdr kronor och intresset för våra fonder är stort och i ökande. Vårt utbud består av fyra marknadsneutrala och två börsberoende fonder samt en marknadsneutral Multi-Strategi fond. Vårt fokus är att skapa en god avkastning oavsett rörelserna på de underliggande marknaderna. Med andra ord är det inte så viktigt hur börsen utvecklas då de flesta av våra fonder har en låg korrelation med Stockholmsbörsens utveckling. Avkastningen i fonderna nedan är skapad till en risk som är ungefär en femtedel av risken på Stockholmsbörsen.

3524.image.png

Atlant Fonders långsiktiga ambition är att vara förstahandsvalet inom hedgefonder i Sverige. Den positionen ska vi nå genom att ha ett brett fondutbud och en förvaltning i toppklass där vi alltid har kundens bästa för ögonen. Varmt välkommen att vara med oss på den fortsatta resan!

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge0.07% 
Atlant Multi-Strategy0.04% 
Atlant Opportunity A0.05% 
Atlant Protect0.27% 
Atlant Sharp-0.42% 
Atlant Stability0.02% 
Atlant Stability Offensiv0.04% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 

 

 

 

Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar juni 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Vinstmultiplarna befinner sig, trots den senaste korrektionen, på nivåer där de normalt enbart ska befinna sig när marknaden förväntar sig en kraftig vinsttillväxt. [...]

Läs hela


Aktuellt

Köpvärda fonder i sommar - Artikel i Placera.se den 25 juni 2019

Atlant Opportunity är en av de fonder som Avanza rekommenderar som köpvärd fond i sommar. Läs mer på placera.se.

Läs hela


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Sixten Sparres gata 1
271 39 Ystad