Välkommen till Atlant Fonder

3336.michael-ekelund.114x.pngMitt namn är Michael Ekelund och jag är VD på Atlant Fonder. Fondbolaget är fristående och grundades 2006 av vår chefsförvaltare Anders Kullberg. Vår affärsidé är att utveckla och förvalta fonder som vi själva vill investera pengar i. Vi tror att bästa möjliga resultat uppnås när det finns en stark intressegemenskap mellan fondbolaget och dess kunder. Därför är våra anställda delägare i fondbolaget och har egna pengar investerade i våra fonder.


Ta del av vår broschyr eller film för mer information om oss.

  Broschyr Atlant Fonder        Video Atlant Fonder

Värdeutveckling

1 dag
Atlant Edge  
Atlant Explora  
Atlant Multi-Strategy External-0.12% 
Atlant Multi-Strategy Internal  
Atlant Opportunity0.02% 
Atlant Protect0.01% 
Atlant Sharp0.45% 
Atlant Sharp Europe B-0.42% 
Atlant Stability0.00% 

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

 


Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentar september 2017

Marknadsutveckling

I förra marknadskommentaren skrev vi: Många placerare sålde inför sommaren och sitter med god likviditet, där frestelsen att kliva in i marknaden ökar allt mer, vilket vi såg tecken på under månadens avslutande [...]

Läs hela


Aktuellt

Den 1 december blir fonderna Edge och Explora dagshandlade

Våra fonder Edge och Explora får nya fondbestämmelser som gäller från och med den 1 december 2017.

  • Den största förändringen är att Edge och Explora blir dagshandlade. En ändring som medför att du som andelsägare [...]

Läs hela


Atlant fonder

0411-103 73
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder

Sveavägen 46
113 59 Stockholm

Tel: 08-457 33 70
Epost: info@atlantfonder.se