Förvaltarkommentar maj 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Vi bibehåller därför vår uppfattning att den kraftiga uppgångsfasen nu är över och att vi nu gått in i en instabilare period. Enligt vårt förmenande har marknaden prissatt aktierna som kollektiv som att tillväxten skall ta fart, samtidigt som räntorna inte skall stiga. Detta antagande är inte rimligt. Vi tror därför även famgent på en marknad där eventuella större rörelser blir på nedsidan." Börsen föll med nästan tio procent under maj, så därmed kan prognosen anses infriad. Anledningen till oron var ett eskalerande tullkrig mellan USA och Kina, och det är sannolikt att denna oro kan bestå ännu en tid. Kinas och USA:s presidenter ska emellertid mötas i slutet av juni, och det får väl ses som allt annat än osannolikt att det kan ske någon form av öppning i samband med detta. Vår bedömning är att båda sidor gärna vill ha en deal på plats relativt snart, inte minst eftersom det är presidentval i USA nästa år. Oaktat det är fortfarande vår uppfattning att marknaden har sprungit lite för långt i att prisa in både fallande räntor och stigande vinster. Vinstmultiplarna befinner sig, trots den senaste korrektionen, på nivåer där de normalt enbart ska befinna sig när marknaden förväntar sig en kraftig vinsttillväxt. Någon sådan finns emellertid inte i korten utifrån rådande konjunkturbild. De höga multiplarna är istället till stor del baserad på det låga ränteläget, vilket i sin tur beror på en försvagad ekonomisk aktivitet. Efter det kraftiga kursfallt i maj ändrar vi marknadsvy från negativ till neutral, även om vi fortsatt ser störst potential på nedsidan.

Fondutvecklingen

Den kraftigt fallande börsen i kombination med vår negativa marknadsansats har medfört att våra absolutavkastande fonder generellt har klarat sig bra. Med utgångspunkt i vår marknadsuppfattning hade Opportunity, Stability och Stability Offensiv intagit en svagt negativ exponering mot börsen inför maj, vilket var lyckosamt. Självklart känns det tillfreddställande att fonderna ännu en gång visar sin genuint absolutavkastand karaktär genom att stiga en månad när börsen backar nästan tio procent. Edge hade på tekniska grunder intagit en svagt positiv exponering mot USA-börsen och några enskilda aktier, vilket gjorde att den hade det lite tyngre.

Efter det relativt kraftiga kursfallet under första halvan av maj klev Opportunity och Stability Offensiv av sina korta positioner i OMX, medan Stability fortfarande har en svagt negativ exponering.

Protect, fonden som särskilt strävar efter att skapa god avkastning när aktiemarknaden faller, hade av naturliga skäl en stark period och blev bästa Atlantfond. Tyngre gick det för Sharp som drabbades av den fallande börsen. Utifrån den högt värderade börsen och vår negativa uppfattning inför maj, sänkte vi emellertid aktiemarknadsexponeringen i Sharp i slutet av april, vilket medförde att Sharp gick betydligt bättre än börsen i nedgången och nu har gått förbi OMXS30-index på årsbasis.

Sammantaget medförde ovanstående fondresultat att vår hedgefond-i-fond, Atlant Multi Strategy (AMS), hade en relativt neutral period. Fonden minskade inför andra halvan av maj maj aningen sitt skydd mot en börsnedgång genom en viss minskning av innehavet i Protect, vilket i efterhand var något tidigt.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund