Förvaltarkommentar juli-augusti 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Det är tydligt att det just nu är två krafter som tävlar om tolkningsföreträde på marknaden. På den positiva sidan ultralåga räntor i Europa samt förväntningar om ytterligare minst tre snabba räntesänkningar i USA i kombination med förväntningar om en upplösning av handelskonflikten mellan Kina och USA. På den negativa sidan oro för att när den ekonomiska aktiviteten nu vänder ner kommer inte centralbankernas räntesänkningar och stimulanser att vara tillräckliga för att kompensera för en avtagande vinsttillväxt. Detta i kombination med i många fall rekordhög skuldsättning ger en farlig coctail." Vi har i dagsläget egentligen inte mycket att tillägga till ovanstående. Någon ”segrare” av dessa två motkrafter har inte kunnat koras under sommaren, och börsklimatet kan bäst beskrivas som avvaktande. För vår del innebär detta att vi behåller vår avvaktande grundsyn till aktiemarknaden. Vi är skeptiska till att de relativt begränsade räntesänkningar som kan genomföras från nuvarande nivåer ska ha tillräcklig effekt vare sig på tillväxt eller inflation, och vi ser framför oss ett fortsatt anemiskt makroklimat tills handelskonflikten mellan USA och Kina är löst. Inför september positionerar vi fonderna utifrån ovanstående för en förhöjd risk för ett fortsatt negativt börsklimat.

Fondutvecklingen

Sammanaget har börsen tappat några procent under perioden juli-augusti, vilket har passat våra marknadsneutrala fonder bra. Dessa har samtliga fortsatt att stiga svagt i nedgången, och såväl AMS, Opportunity, Stability som Stability Offensiv har noterat nya all-time highs under sommaren. Då kursrörelserna totalt sett varit relativt små i alla fonderna finns det inte mycket mer att orda om i den delen. Den fond som presterat bäst av samtliga är Protect, helt i linje med fondens mål att i första hand skapa avkastning i fallande marknader. Inför september har samtliga våra marknadsneutrala fonder utom Edge positionerat sig svagt negativt mot Stockholmsbörsen.

 

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund