Förvaltarkommentar september 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Vi är skeptiska till att de relativt begränsade räntesänkningar som kan genomföras från nuvarande nivåer ska ha tillräcklig effekt vare sig på tillväxt eller inflation, och vi ser framför oss ett fortsatt anemiskt makroklimat tills handelskonflikten mellan USA och Kina är löst. Inför september positionerar vi fonderna utifrån ovanstående för en förhöjd risk för ett fortsatt negativt börsklimat."

Ovanstående var verkligen ingen pricksäker prognos och man kan ju lugnt konstatera att marknaden verkar föredra svaga makrosiffror som ökar sannolikheten för betydande centralbanksstimulanser framför starka siffror. I synnerhet i Sverige, där kronan fallit allt mer verkar reaktionen vara att ju sämre makrosiffror, desto bättre för börsen. Vi konstaterar återigen att det är tydligt att det just nu är två krafter som tävlar om tolkningsföreträde på marknaden. På den positiva sidan ultralåga räntor i Europa samt förväntningar om ytterligare minst tre snabba räntesänkningar i USA, i kombination med förväntningar om en upplösning av handelskonflikten mellan Kina och USA. På den negativa sidan oro för att när den ekonomiska aktiviteten nu vänder ner kommer inte centralbankernas räntesänkningar och stimulanser att vara tillräckliga för att kompensera för en avtagande vinsttillväxt. Detta i kombination med i många fall rekordhög skuldsättning ger en farlig coctail. Vi har fortfarande egentligen inte mycket att tillägga till ovanstående. Just nu är det fördel svag makrostatistik, men vi anser inte det synsättet är hållbart i längden, då det allt svagare makroklimatet onekligen kommer att börja slå mot företagens vinster. För vår del innebär detta att vi behåller vår avvaktande grundsyn till aktiemarknaden i oktober, men samtidigt har stor respekt för att det kan dröja innan sentimentet vänder igen.

Fondutvecklingen

Den starka börsutvecklingen under september var inte idealisk utifrån vår mer negativa marknadsuppfattning, och resultaten i fonderna spretar därför en del. Bland de marknadsneutrala fonderna gick Edge, som hade positionerat sig svagt positivt mot aktiemarknaden, klart bäst. Även Opportunity, som delvis bytte fot under perioden steg, medan Stability och Stability Offensiv i princip var oförändrade.

Av de aktiemarknadspåverkade fonderna hade Sharp en fin period och steg med närmare 4 %, medan Protect, av naturliga skäl, hade det betydligt tyngre.

Multi-Strategy hade en relativt stor vikt i Protect, vilket är den huvudsakliga förklaringen till att fonden backade några tiondelar. Fonden har även ökat på sitt innehav i Pacific Precious, och har därmed en exponering mot ädelmetallprisernas utveckling. Vi behåller nuvarande exponering i Protect, då vi fortsatt ser med betydande skepsis på aktiemarknadens tolkning av svag statistik för närvarande. 

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund