Förvaltarkommentar oktober 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Just nu är det fördel svag makrostatistik, men vi anser inte det synsättet är hållbart i längden, då det allt svagare makroklimatet onekligen kommer att börja slå mot företagens vinster. För vår del innebär detta att vi behåller vår avvaktande grundsyn till aktiemarknaden i oktober, men samtidigt har stor respekt för att det kan dröja innan sentimentet vänder igen." Tveklöst har optimismen fått förnyat bränsle på aktiemarknaden under oktober. Den har nu även fått fundamentalt stöd dels i att det verkar finnas förutsättningar för ett första handelsavtal mellan Kina och USA, och dels verkar det klart att vi slipper en hård Brexit. Som grädde på moset har dessutom, på tvärs mot våra farhågor, majoriteten av företagsrapporterna, både i Sverige och USA, kommit in bättre än förväntat. Ännu så länge har därmed inte de svagare makrosiffrorna spillt över i resultaten i någon större omfattning, och de stora svenska exportbolagen har kunnat dra nytta av den svagare valutan. Sammantaget gav dessa nyheter tillräckligt bränsle för börsen att nå nya all-time highs både i Sverige och USA, och starka tekniska köpsignaler har utlösts. Ovanstående medför att det, trots den starka marknaden vi har haft i år, absolut inte kan uteslutas en ytterligare uppgång på 5-10 procent fram till årsskiftet. Detta eftersom många placerare, precis som vi, har varit skeptiska inför rapportperioden. Som vi ser det har emellertid de fundamentala grundförutsättnignarna egentligen inte ändrats, och värderingarna på de amerikanska börserna är inte långsiktigt hållbara utifrån de förväntade tillväxtutsikterna. Men på kort sikt spelar detta mindre roll. Vår grundsyn är att marknadsoptimismen sannolikt lär bestå tills dess att vi får någon oväntad negativ vändning i nyhetsflödet, t.ex. förnyat grus i maskineriet avseende ett handelsavtal mellan USA och Kina. Utifrån marknadens prissättning nu är utrymmet ytterst begränsat för negativa nyheter, men tills dessa visar sig lär marknaden fortsätta upp av bara farten.

Fondutvecklingen

Den fortsatt starka börsutvecklingen under oktober kom inte som någon överraskning, och därmed lyser på samma sätt överraskningarna i fondresultaten i stort sett med sin frånvaro. Bland de marknadsneutrala fonderna gick Atlant Edge, som hade positionerat sig svagt positivt mot aktiemarknaden, klart bäst. Även Atlant Opportunity, som delvis bytte fot under september till en mer positiv ansats vilken behölls i oktober, hade en stabil månad. Atlant Stability och Atlant Stability Offensiv som hade en mer neutral ansats hade det jobbigare i den kraftigt stigande börsen, och Atlant Stability noterade för ovanlighetens skull en mindre minusmånad.

Av de aktiemarknadspåverkade fonderna hade Atlant Sharp ännu en fin period och steg med ytterligare drygt 5%, medan Atlant Protect, av naturliga skäl, hade det betydligt tyngre.

De huvudsakligen positiva resultaten i de marknadsneutrala fonderna medförde att Atlant Multi Strategy hade en fin månad. Utifrån vår mindre negativa har fonden nu en svagt börspositiv ansats in i november, men som vanligt är vi beredda att snabbt ändra fondens riskprofil. 

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund