Förvaltarkommentar november 2019

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Som vi ser det har emellertid de fundamentala grundförutsättningarna egentligen inte ändrats, och värderingarna på de amerikanska börserna är inte långsiktigt hållbara utifrån de förväntade tillväxtutsikterna. Men på kort sikt spelar detta mindre roll. Vår grundsyn är att marknadsoptimismen sannolikt lär bestå tills dess att vi får någon oväntad negativ vändning i nyhetsflödet, tex förnyat grus i maskineriet avseende ett handelsavtal mellan USA och Kina. Utifrån marknadens prissättning nu är utrymmet ytterst begränsat för negativa nyheter, men tills dessa visar sig lär marknaden fortsätta upp av bara farten."  Betydande negativa nyheter lyste med sin frånvaro under november, och mycket riktigt traskade därför aktiemarknaden initialt vidare uppåt till nya all-time highs. Tveklöst fick optimismen förnyat bränsle på aktiemarknaden i oktober utifrån fundamentalt stöd dels i att det verkar finnas förutsättningar för ett första handelsavtal mellan Kina och USA, och dels verkar det klart att vi slipper en hård Brexit. Som grädde på moset kom dessutom, på tvärs mot våra farhågor, majoriteten av företagsrapporterna in bättre än väntat, både i Sverige och USA. Ännu så länge har därmed inte de svagare makrosiffrorna spillt över i resultaten i någon större omfattning, och de stora svenska exportbolagen har även kunnat dra nytta av den svagare valutan. Under andra halvan av månaden inträffade en viss försvagning på aktiemarknaden, men det mest sannolika är att detta är av temporär karaktär. Sammantaget medför ovanstående att vi behåller en neutral till positiv syn på börsen. Såvida inga oväntade negativa nyheter tillstöter lär trenden, efter en tids konsolidering, sannolikt fortsatt vara i stigande.

Fondutvecklingen

Den fortsatt starka börsutvecklingen under första halvan av november, liksom den lite svagare avslutningen, kom inte som någon överraskning, och därmed lyser på samma sätt överraskningarna i fondresultaten med sin frånvaro. Bland de marknadsneutrala fonderna gick återigen Atlant Edge, som initialt hade positionerat sig svagt positivt mot aktiemarknaden, bäst. Men även Atlant Opportunity, Atlant Stability och Atlant Stability Offensiv noterade försiktiga uppgångar. Trots att vi i grunden tror på fortsatt börsuppgång innan året är slut, är vi något mer negativa på riktigt kort sikt, och alla fonderna är därför nu helt neutralt eller tom svagt negativt exponerade inför början av december..

Av de aktiemarknadspåverkade fonderna hade både Atlant Sharp och Atlant Protect en svagt negativ utveckling i den riktningslösa marknaden.

Trots de huvudsakligen positiva resultaten i de marknadsneutrala Atlantfonderna medförde tappen i Atlant Protect och Atlant Sharp att Atlant Multi Strategy endast redovisar ett marginellt positivt månadsresultat. Utifrån vår mer negativa riktigt kortsiktiga syn har fonden nu en svagt börsnegativ ansats in i december. Som vanligt är vi emellertid beredda att snabbt ändra fondens riskprofil. 

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund