Årskrönika 2019

Summering 2019 - Tankar inför 2020

Jag vill här inleda med ett stycke från motsvarande krönika jag skrev för precis ett år sedan, inför 2019: ”Vi ser det emellertid som mer sannolikt med en nedgång överstigande 10 % än motsvarande uppgång. Men precis som marknadssentimentet ändrades snabbt i USA i slutet av 2018 kan det gå snabbt åt andra hållet. Får vi indikationer om att kommande konjunkturnedgång blir mild och kortvarig kan marknaden snabbt ändra karaktär och kurserna stiga. Vi rustar oss utifrån detta för en volatil marknad 2019, en marknad som snabbt kan skifta fokus, och där det viktigaste blir att ha ett öppet sinne snarare än en bergfast marknadsuppfattning. Precis som 2018 lär 2019 därmed innebära många möjligheter för den aktive förvaltaren att skapa avkastning.” Ovanstående prognos får väl åtminstone i första delen, utan att ta till överord, beskrivas som misslyckad... Det var tur att jag la till det där med att ha ett öppet sinne, och efter att rapporterna för Q3 kom in avsevärt bättre än vad vi förväntat oss, samtidigt som framsteg gjordes i handelssamtalen mellan Kina och USA, bytte vi fot till en mer positiv ansats. Det blev också allt tydligare att konsensus flyttades just till att den kommande lågkonjunkturen mer skulle ta en prägel av en försiktig avmattning än en djupare svacka. Inför 2020 är optimismen grundmurad på aktiemarknaden, och några reella hot syns inte till. Det tycks stå klart att Kina och USA kommer att sluta ett första handelsavtal, Brexit blir av under ordnade former, konjunktursvackan har vi sett botten av och marknadsräntorna ser ut att förbli låga under flera år framöver. Lägg till detta direktavkastingar som är relativt höga, i synnerhet i förhållande till marknadsräntorna, och det är inte konstigt att aktier känns attraktiva. Det enda bekymmer vi själva kan se i dagsläget är att inga bekymmer verkar stå att finna. Även det faktum att Trump ser ut att bli omvald tolkas positivt, då marknaden, liksom väljarna, är betydligt mer positiva till USA:s president än vad som är brukligt i Sverige, och börserna normalt stiger amerikanska ”återvalsår”. Med andra ord synes möjligheterna till positiva överraskningar vara begränsade, och den enda egentliga trigger vi kan se är att den globala konjunkturen samt företagsvinsterna kommer tillbaka ännu snabbare än förväntat, utan att detta leder till några större ränteuppgångar. Utifrån ovanstående ser vi möjligheter för ännu ett bra börsår, med uppgångar på 10-20 % om allt ovanstående faller på plats. Sen hur pass sannolikt det scenariot är återstår att se, och vi behåller en hög beredskap eftersom vi generellt tycker att lite väl mycket positivt redan nu intecknats i kurserna. 

Räntemarknaden 2019-2020

Marknadsräntorna i Europa noterade nya lägstanivåer under 2019 påverkade av en inbromsande konjunktur. Emellertid såg vi en botten i augusti, och sedan dess har de långa marknadsräntorna befunnit sig i en stigande trend. Vi har ingen avgörande uppfattning om långräntorna under 2020 för närvarande, eftersom vi inte har någon avgörande uppfattning om konjunkturen. Men det troliga är att vi kommer att få se fortsatt stigande långräntor om det faktiskt är så att vi redan passerat botten i konjunktursvackan, och vice versa. Vi kommer naturligtvis att följa detta noga. När det gäller kreditspreadarna har dessa kommit ner ytterligare, och vi ser ingen egentlig fallhöjd härifrån. Med andra ord är förutsättningarna dåliga för att räntefonder skall generera någon vidare avkastning 2020, och här ser vi att riskerna definitivt överstiger möjligheterna. I synnerhet den amerikanska kreditmarknaden anser vi kan liknas vid en dans på slak lina, där det kan räcka med att riskaversionen stiger något för att saker ska börja gå ordentligt åt fel håll. På den svenska marknaden, där fastighetsbolagen nu väger väldigt tungt i ränteindex, skulle oväntat stigande marknadsräntor, innebärande stigande lånekostnader, slå hårt mot värderingarna i sektorn och kunna skapa ordentlig turbulens. Risker saknas således inte och vi är generellt mycket avvaktande.  

Fondutvecklingen 2019 - Tankar inför 2020

När vi nu summerar 2019 kan vi konstatera att det i och med en stark december huvudsakligen blev ännu ett relativt lyckat Atlant-år. Tveklöst hade resultaten i flera av fonderna blivit ännu bättre om vi hade haft en mer positiv marknadsansats tidigare under året, så utvecklingen får ses i ljuset av det. Den försiktiga ansatsen vi hade medförde att flera av fonderna hade en avkastning något under den långsiktiga genomsnittliga målavkastningen, men det är ju precis vad man kan förvänta sig när man drar ner risken.

Inför 2020 har vi initialt en positiv ansats till börsen i flertalet fonder. Vi behåller dock ett visst nedsidesskydd i många av dem, då vi bedömer att den rosaskimrande framtid aktiemarknaden nu diskonterar gör att det finns utrymme för besvikelser, och effekterna av eventuella bakslag kan bli kraftigare än normalt.

Därmed återstår endast att önska er alla en synnerligen god fortsättning på 2020! 
/Anders

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund