Extra förvaltarkommentar - Veckans marknadsutveckling för Atlant Fonder

Vecka 9 år 2020 kommer antagligen skrivas in i börsens historia som ”Coronaveckan”. Efter helgens nyheter om virusets spridning i Europa och de marknadseffekter som man kunde se av detta har vi sett en utförsäljning av tillgångar på bred front. Detta ledde till nedgångar på samtliga världens börser och allteftersom bolagen nedvärderades blev krediter dyrare vilket i sin tur minskade värdet av de krediter som redan är utställda.

För Atlant Fonder innebär detta självklart en påverkan av fondernas utveckling. Grunden i våra portföljer utgörs av kontanta medel och krediter vilket gör att en omvärdering av krediter kortsiktigt minskar värdet av våra investeringar. Man ska dock komma ihåg att vår marknadssyn har präglats av en försiktighet vilket innebär att vi haft en relativt stor del kontanter i fondportföljerna. När vi gått in i krediter har vi valt en kort löptid vilket minskar värdeminskningar vid stora marknadsrörelser. Kort sagt anser vi att Atlants fonder ligger bra positionerade för att kunna ta goda positioner i det nya marknadsklimatet. Det innebär sammantaget att de skydd i form av optioner som finns i Atlants fonder har bromsat fallet men krediter som minskat i värde har påverkat oss negativt på kort sikt. Förändringarna i krediter är något vi väntat på en lång tid och den saken kommer vi kunna kapitalisera på fortsatt under året. Det gäller alltså att se längre än till utvecklingen under denna extrema vecka.

Att sådana stora marknadsrörelser som vi sett den senaste veckan påverkar våra och andra fonder negativt är helt normalt. Vid sådana stora marknadsrörelser finns ingenstans att ta vägen. Dock anser vi att nedgångar för Atlants fonder som håller sig under en procent en vecka när börserna går ned med 10 procent eller mer är ett bra resultat.

Atlant Protect som är konstruerad för att tjäna pengar på börsnedgångar har gått upp 2,9 procent under veckan. För övriga fonder ligger vi sedan tidigare allokerade till en stor del kontanter som vi nu kan börja använda för att kapitalisera på den svaga marknaden.            

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund