Förvaltarkommentar mars 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Den enda rimliga prognos vi kan göra härifrån är att vi kommer att fortsatt få se en volatil börs i mars, där riktningen bestäms av Coronas fortsatta framfart i kombination med ekonomiska stimulanser för att lindra effekterna. Tveklöst får det anses vara över 50 procents sannolikhet för att vi får se ytterligare ett nedställ på 5-10 procent."

Det visade sig att vår prognos avseende fallhöjd var rejält i underkant, och när bottennoteringen intradag träffades den 16 mars hade aktiemarknadens OMX-index fallit med drygt 24 procent räknat från månadsskiftet. Därmed är börsfallet under månaden till och med värre än den legendariska oktober 2008 och i nivå med oktober 1987. Sedan dess har vi sett en viss stabilisering, där ungefär halva månadsfallet har återhämtats.

Det är naturligtvis helt omöjligt att bedöma vart marknaden tar vägen härifrån på kort sikt. Det kanske mest snarlika raset i termer av intensitet skedde juli-september 1998 då börsen föll drygt 39 procent på två och en halv månad, och vi kan konstatera att detta fall, åtminstone initialt, var avsevärt mycket brutalare i hastighet. Vår bedömning är att vi har svårt att se en avgörande vändning förrän vi antingen ser en inbromsning i antalet smittade i t.ex. Italien, eller det finns ett realistiskt hopp om framtagande av ett botemedel/vaccin inom en inte alltför avlägsen framtid. Ekonomiska stimulanspaket som nu vräks över marknaden spelar givetvis roll, i synnerhet när nuvarande paniksituation lägger sig och ersätts av en mer kontrollerad miljö.

Vi avstår utifrån ovanstående ifrån att denna gång lämna någon prognos över utvecklingen för april utöver att vi garanterat kommer att få se fortsatt stora dagliga kursrörelser, och vår bedömning är att vi kommer att få se lägre bottnar innan denna nedgång är över.

Fondutveckling

Börsutvecklingen under första halvan av mars var i det korta perspektivet enbart gynnsam för Atlant Protect som hade en stabil period och blev den enda Atlantfond som steg i börsraset. I den starka rekylen upp under andra halvan av månaden tappade fonden en del av den upparbetade avkastningen.

De marknadsneutrala fonderna skapade alla, undantaget Atlant Edge, avkastning via innehavda säljoptioner, vilka nu i varierande grad realiserats. Dessa vinster var emellertid inte tillräckliga för att neutralisera värdetappen i obligationsportföljerna och i Atlant Opportunitys fall även i aktieinnehaven. Som sig bör klarade sig Atlant Stability bäst av de marknadsneutrala fonderna i den extremt negativa miljön.

Vi har ju en längre tid väntat på en större korrektion på obligationsmarknaden, och har förmånen att därför vara en av få aktörer som sitter med stor andel likviditet. Precis som vi agerade vid raset hösten 2011 (Greklandskrisen) använder vi nu delar av likviditeten till att mycket försiktigt köpa det allra bästa som kommer ut på obligations-marknaden när många som haft för låg likviditet tvingas sälja ut innehav. Detta innebär att den underliggande avkastningen till förfall/call (YTM/YTC) liksom den löpande förräntningstakten (Runing yield) nu stigit kraftigt i fondernas kreditportföljer.

Vi avser framgent att väldigt lugnt, metodiskt och försiktigt fortsätta att vara opportunistiska och köpa korta obligationer i stabila bolag som nu säljs till rea. Därmed kan vi, redan när vi får en stabilisering på obligationsmarknaden, få en möjlighet till en rejäl skjuts uppåt i avkastningen i fonderna. Exempelvis uppgår YTM/YTC nu till över 7 % i Stability, över 9 % i Opportunity och över 12 % i Stability Offensiv, tal vi inte sett sedan slutet av 2011. Med andra ord innebär ovanstående att de portföljer vi nu får möjlighet att bygga, trots en låg risk, kan ge en riktigt fin avkastning i fondernas kreditben under kommande två till tre år.

De aktiemarknadspåverkade fonderna, Atlant Sharp och Atlant Protect, gick som väntat åt olika håll i det ursvaga börsklimatet. Sharps ”börs-broms” slog till rejält i nedgången, och fonden tappade initialt drygt hälften av OMX-index nedgång. Att fondens resultat trots det blev så pass svagt på månadsbasis beror till stor del på orealiserade värdetapp i kreditportföljen. Protect trivdes initialt som fisken i vattnet i börsraset, och levererade ett urstarkt halvmånads resultat. Däremot tappade fonden en del i den starka upprekylen, samtidigt som kreditportföljen fortsatte att utvecklas svagt.

Atlant Multi Strategy (AMS), hade intagit en svagt negativ fondmix inför mars. Detta var ju teoretiskt korrekt, och det stora innehavet i Protect steg som väntat kraftigt initialt. Men tyvärr föll guldpriset och därmed innehavet i Pacific Precious rejält i börsraset, på tvärs mot vår bedömning. Detta, tillsammans med svaga resultat i de marknadsneutrala fonderna och värdetapp i Protect, medförde att AMS inte stod emot så väl i nedgången som vi hade förväntat oss. Inför april har vi en mer neutral ansats i fonden.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund