Förvaltarkommentar april 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Ekonomiska stimulanspaket som nu vräks över marknaden spelar givetvis roll, i synnerhet när nuvarande paniksituation lägger sig och ersätts av en mer kontrollerad miljö. Vår bedömning är att vi har svårt att se en avgörande vändning förrän vi antingen ser en inbromsning i antalet smittade i t.ex. Italien, eller det finns ett realistiskt hopp om framtagande av ett botemedel/vaccin inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi avstår utifrån ovanstående från att denna gång lämna någon prognos över utvecklingen för april utöver att vi garanterat kommer att få se fortsatt stora dagliga kursrörelser, och vår bedömning är att vi kommer att få se lägre bottnar innan denna nedgång är över."

Vi har nu dels fått se en inbromsning avseende antalet smittade i Italien med flera länder, och dels delvis utökat hopp om ett botemedel via Remdesivir som var framtaget mot Ebola. I kombination med enorma stimulanspaket har detta stabiliserat marknaden som steg kraftigt under andra halvan av april. Den stora frågan är emellertid implikationerna på lite längre sikt, där vår bedömning just nu är att dessa underskattas av många som gått längre i aktiemarknaden. Vårt huvudscenario, om än något försvagat utifrån den senaste tidens marknadspositiva nyheter, är fortfarande att vi befinner oss i en rekyl fas och att vi kommer att få se nya lägre bottnar. Inför maj ser vi som sannolikt fortsatt stora kursrörelser med fördel en mer negativ marknad än vad vi såg i april.

Fondutveckling

Marknadsutvecklingen under april var gynnsam för nästan samtliga Atlantfonder. I synnerhet stabiliserades kreditmarknaden, och vi såg under månaden en del uppvärderingar i fondernas kreditportföljer.

De marknadsneutrala fonderna steg huvudsakligen p.g.a. uppvärderingar i kreditportföljerna. Atlant Edge, som blev periodens bästa fond, adderade dessutom avkastning via sin aktieportfölj samt en lång position mot guld via optioner. Även i Atlant Opportunitys fall bidrog en lyckosam position i guldoptioner till fondens avkastning. Den starka kreditmarknaden har medfört att vi inte riktigt har kunnat hitta så många köptillfällen som vi önskat i april, men ytterligare några ”guldkorn” har adderats till kreditportföljerna som fortsatt har väldigt goda avkastningsmöjligheter. Inför maj har vi intagit negativa OMX-positioner i alla marknadsneutrala fonder utom i Atlant Stability Offensiv.

De aktiemarknadspåverkade fonderna, Atlant Sharp och Atlant Protect, gick för en gångs skull åt samma håll i det starka börsklimatet. I Sharp har vi fortfarande inte lagt på någon särskilt stor uppsidesexponering, då vi ännu inte är övertygande om uthålligheten i denna uppgångsvåg från botten. I Protect drog vi ner den negativa exponeringen ganska ordentligt i samband med att börsbotten träffades. Detta i kombination med uppvärderingar i kreditportföljen medförde att fonden kunde uppvisa positiva avkastningstal under första halvan av april. Inför maj har vi återigen ökat den negativa börsexponeringen i fonden då vi ser ökad sannolikhet för svagare marknad.

Atlant Multi Strategy som hade intagit en mer neutral ansats inför april hade en riktigt fin period. Förutom att alla Atlantfonder steg, bidrog fondens innehav i Pacific Precious, som steg med dryga 18 %, till uppgången. Inga fondförändringar har gjorts inför maj då flera underliggande fonder gått kortare mot OMX, varför fondvikterna bedöms välavvägda utifrån marknadssituation och marknadsuppfattning.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund