Förvaltarkommentar maj 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Den stora frågan är emellertid implikationerna på lite längre sikt, där vår bedömning just nu är att dessa underskattas av många som gått längre i aktiemarknaden. Vårt huvudscenario, om än något försvagat utifrån den senaste tidens marknadspositiva nyheter, är fortfarande att vi befinner oss i en rekylfas och att vi kommer att få se nya lägre bottnar. Inför maj ser vi som sannolikt fortsatt stora kursrörelser med fördel en mer negativ marknad än vad vi såg i april."

Initialt stämde ovanstående prognos ganska väl, och Stockholmsbörsen föll kraftigt de två första veckorna i maj. Men under andra halvan var oron återigen som bortblåst, och aktiemarknaden visade en enorm styrka. Man brukar säga att aktiemarknaden ligger ca 12 månader före konjunkturen, och det är utifrån den aspekten, förväntningar om att Coronaeffekterna nu snabbt ska klinga av, som denna betydande styrkan ska ses. Vi är generellt fortsatt skeptiska till den starka återhämtningen på aktiemarknaden, men som vi skrev redan för en månad sedan har vårt ursprungscase om en ny lägre botten försvagats. För att vi ska få se nya bottnar krävs sannolikt att något ytterligare tillstöter, i dag oklart vad. Skulle vi successivt fortsatt få se allt starkare konjunktursiffror utan några anda komplikationer är det svårt att se någon större nedsida.

Fondutveckling

Inför maj hade vi tagit negativa OMX-positioner i nästan samtliga våra marknadsneutrala fonder. Den initiala börsnedgången passade oss därmed bra. Relativt nära månadsbotten minskade vi sedan på de korta positionerna, vilket medförde att de flesta fonderna ytterligare kunde förbättra sina resultat under andra halvan av månaden.
Den starka avslutningen på månaden medförde att Atlant Stability Offensiv, som till skillnad mot de andra marknadsneutrala fonderna inte hade någon negativ börsexponering, blev bästa fond i maj. Inte långt därefter kom Atlant Opportunity och Atlant Stability. Krediterna hade generellt en positiv period, och bidrog till avkastningen i fonderna. Inför juni har vi initialt väldigt liten aktiemarknadsexponering i samtliga marknadsneutrala fonder.

De aktiemarknadspåverkade fonderna, Atlant Sharp och Atlant Protect, gick för ovanlighetens skull åt samma håll. Att Sharp steg är väl i linje med förväntningarna i det positiva börsklimatet. Mer udda är däremot att Protect stiger vid en så pass positiv börs. Anledningen till detta var dels att vi tajmade månadsbotten ganska väl, och realiserade en del vinster i de korta positionerna. Dessutom blev fondens ”hedge” (köpta billiga köpoptioner) mot stigande börs en fullträff när marknaden tvärvände uppåt och fonden kunde skapa avkastning i indexderivaten på uppgången. Faktisk precis så som vi vill att fonden skall fundera när det är som bäst, och den mest lyckade månaden förvaltningsmässigt i Protect sedan fondstart 2016.

Atlant Multi Strategy hade, genom att flera underliggande fonder initialt intagit en negativ hållning till Stockholmsbörsen, totalt sett en negativ börsexponering inför maj. Detta visade sig lyckosamt, och fonden kunde dessutom stiga ytterligare något på uppgången under andra halvan av månaden.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund