Förvaltarkommentar augusti 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Man brukar säga att aktiemarknaden ligger ca 12 månader före konjunkturen, och det är utifrån den aspekten, förväntningar om att Coronaeffekterna nu snabbt ska klinga av, som den betydande styrkan skall ses. Inför andra halvan av juni är vi fortsatt av uppfattningen att något nytt, oväntat, av betydande dignitet måste till om vi ska få se några större kursfall. Samtidigt är de realekonomiska realiteterna sådana att uppsidan inte är obegränsad. Vi intar därför en neutral till svagt positiv grundansats inför andra halvan av juni."

Sedan dess har marknaden, som förväntat, fortsatt att klättra svagt under sommaren. Fokus på Corona har klingat av och flera ekonomiska indikatorer har vänt upp från de absoluta bottenlägena, samtidigt som styr- och marknadsräntorna ligger på bottennivåer, och förväntas fortsätta göra så under flera år framöver. Med andra ord skall uppgången mer ses i ljuset av brist på alternativ som kan skapa avkastning, än att aktiemarknaden framstår som billig. Tvärtom har värderingarna tagit ännu ett kliv uppåt. Oavsett det är vår bild inför september att det måste tillstöta någon tydligt negativ faktor för att inte mönstret skall bestå. Vår prognos blir således, med det förbehållet, även inför september, att det mest sannolika är en neutral till svagt positiv marknad.

Fondutveckling

Som framgår av nedanstående tabell har fonderna generellt haft en mycket stark period i sommar. Den enda fond som är svagt ner jämfört med noteringen 15:e juni är Atlant Protect, och på årsbasis visar nu alla fonder utom Atlant Stability Offensiv och Atlant Sharp positiva avkastnings tal. Den fond som sticker ut allra mest bland de starka resultaten är Atlant Precious som har stigit med dryga 15 % under sommaren. Den som önskar kan läsa mer om fonden via denna länk. Då vi har ungefär samma marknadsuppfattning inför september som vi hade inför sommaren har vi inte gjort några betydande positionsjusteringar. Generellt har emellertid de högre värderingarna i kombination med stundande presidentval i USA medfört att vi har lagt på ytterligare lite nedsides skydd i en del fonder. 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund