Förvaltarkommentar september 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Med andra ord skall uppgången mer ses i ljuset av brist på alternativ som kan skapa avkastning, än att aktiemarknaden framstår som billig. Tvärtom har värderingarna tagit ännu ett kliv uppåt. Oavsett det är vår bild inför september att det måste tillstöta någon tydligt negativ faktor för att inte mönstret skall bestå. Vår prognos blir således, med det förbehållet, även inför september, att det mest sannolika är en neutral till svagt positiv marknad."

Ovanstående prognos stämde ganska hyggligt. Ingenting kraftigt negativt har tillstött som har fått placerarna att lämna aktiemarknaden utan istället har styrkebesked kommit från några företag, däribland H&M, och kurserna har klättrat vidare uppåt. Utifrån ovanstående ser vi ingen anledning att betydligt ändra vår bild inför oktober, men noterar generellt, att utifrån nuvarande höga värderingar och de många potentiella oroshärdarna är det en dans på slak lina och vi håller oss nära utgången. Vi skulle bli förvånade om inte volatiliteten nu stiger på marknaden, och vi ändrar vår marknadsuppfattning till neutral.

Fondutveckling

Som framgår av nedanstående tabell har de marknadsneutrala fonderna utvecklats åt olika håll, även om talen är relativt små. Den huvudsakliga anledningen till skillnaden i resultat mellan fonderna är att vi sett en bred nedgång av den implicita volatiliteten, eller marknadens pris på risk, om man så vill. Detta har inneburit att optioner, allt annat lika, blivit billigare utifrån marknadens bedömning att risknivån generellt gått ner. Detta har särskilt påverkat Edge som, relativt sett, varit störst köpare av optioner negativt, medan särskilt Stability Offensiv, som agerat säljare av volatilitet inför september, har haft en mer gynnsam utveckling. Med anledning av ökad risk för turbulens framöver har vi inför oktober ökat på nedsidesskyddet i Edge, Opportunity och Stability

Den starka börsen har, allt annat lika, påverkat Sharp positivt och Protect negativt. Emellertid har båda, som nettoköpare av optioner, ”drabbats” av den fallande optionsprissättningen.

Atlant Multi-Strategy drog i mitten av september ner sin likviditet, och ökade innehaven i Edge, Sharp och Protect utifrån en förväntan om att vi nu kommer att få se eskalerande kursrörelser framöver. Den svaga månadsutvecklingen i Precious har tyngt fonden, men vi behåller generellt en positiv bias till guldet och behåller därför nuvarande fondvikt i Precious.

Atlant Precious lämnar en egen marknadskommentar som du hittar här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund