Förvaltarkommentar november 2020

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”I november blir en inte alltför begåvad gissning att vi kommer att få se fortsatt volatilitet, där det amerikanska presidentvalet går in i sin slutfas, samtidigt som osäkerheten kring Corona-virusets framfart och dess implikationer är skyhög. Trots detta väljer vi att inta en försiktigt positiv ansats inför november, och har under den kraftiga nedgången i slutet av oktober generellt sett utökat våra långa positioner."

Well, en försiktigt positiv ansats räckte inte på långa vägar utifrån det över tioprocentiga rally vi sett under november. Emellertid hamnade via rätt avseende riktningen och det blev lyckat att utöka de långa positionerna i flertalet fonder. Nyheten att Pfizer och Moderna fått fram Corona-vaccin med så hög verkansgrad (över 90%) fick marknaden att bli lyrisk, vilket i hög grad är förståeligt. Detta i kombination med att osäkerheten angående presidentvalet i USA försvann samt att Joe Bidens seger ökade förhoppningarna om ännu ett stort amerikanskt stimulanspaket övertrumfade den negativa utvecklingen av Covid-19 och gav bränsle åt världens börser. Efter det kraftiga börsrallyt återgår vi nu till en mer neutral marknadsuppfattning, men med en positiv underton, inför december

Fondutveckling

De marknadsneutrala fonderna har utvecklats oerhört starkt, där samtliga nådde nytt all time high under november. Atlant Stability, som alltid prioriterar skydd, hade en svagt negativ ansats in i november och tappade initialt ett fåtal punkter innan den vände till plus. Atlant Edge och Atlant Opportunity hade en positiv marknadsexponering in i november, vilket tillsammans med några lyckade enskilda aktieinnehav (t.ex. Calliditas, SAS, SHB) gav ett strålande utfall. Trots en svagt försiktig ansats inför december behåller vi våra nedsidesskydd i Edge, Opportunity och Stability. Efter 18 år som förvaltare av Stability Offensiv känns det bra att fonden nu gått in i Opportunity, vars mer case-drivna ansats är en strategi som är mer lämpad för framtiden.

Den kraftiga börsuppgången passade naturligtvis Atlant Sharp som hand i handske och fonden steg kraftigt. Atlant Protect påverkades initialt negativt av den starka börsen, men mot slutet av perioden vred positionerna och fonden återhämtade sig och steg till och med någon tiondels procent i börsrallyt. Utifrån att vi ser en begränsad uppsida härifrån på kort sikt har vi nu återigen utökat nedsidesskyddet i Protect.

Atlant Multi-Strategy drog i mitten av september ner på sin likviditet och ökade innehaven i Edge, Sharp och Protect utifrån en förväntan om att vi skulle få se eskalerande kursrörelser framöver. Efter en tids väntan bar denna omdisposition verkligen frukt i november och fonden avslutade månaden på ett nytt all time high. Vi gör inga större förändringar i fondportföljen inför december.

Atlant Precious lämnar en egen marknadskommentar som du hittar här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund