Årskrönika 2020

Marknadsutveckling - samt tankar inför 2021

I den förra marknadskommentaren skrev vi: "Detta i kombination med att osäkerheten angående presidentvalet i USA försvann samt att Joe Bidens seger ökade förhoppningarna om ännu ett stort amerikanskt stimulanspaket övertrumfade den negativa utvecklingen av Covid-19 och gav bränsle åt världens börser. Efter det kraftiga börsrallyt återgår vi nu till en mer neutral marknadsuppfattning, men med en positiv underton, inför december."

När vi summerar månaden blev facit en nedgång på ett par procent, vilket mest kan beskrivas som en försiktig rekyl efter rallyt i november. Börsåret 2020 blev det mest dramatiska på länge. Efter en positiv, konjunkturdriven, uppgång under början av året vidtog det största raset sedan oktober 1987 som en följd av Corona-pandemin. Gigantiska stimulanspaket medförde emellertid att marknaden relativt snabbt fattade mod igen. Detta positiva sentiment, buret av ytterligare stimulanspaket, minskad smittspridning under sommaren samt inte minst förhoppningar och sedermera godkännande av vaccin bar i princip hela vägen till årsskiftet. 

Inför 2021 ligger i korten förväntningar om en global ekonomisk återhämtning i kombination med ultra låga räntor under flera år framöver. Och med tanke på hur värderingarna sprungit iväg vill det till att dessa förväntningar infrias. Vår grunduppfattning är att marknaden värderar aktier generellt, och tillväxtaktier speciellt, alldeles för högt utifrån riskbilden. I vår värld är det solklart att marknaden håller på att bygga enorma bubblor både avseende aktier och obligationer. Emellertid har vi all respekt för att marknaden är urstark och att vi befinner oss i en ny miljö, där pengar är gratis, där centralbanker köper upp de obligationer som emitteras och där den riskfria avkastningen i bästa fall är noll. Att detta kommer att ta en ände med förskräckelse är för oss oundvikligt, och vi ser framför oss en mycket lång negativ börsperiod när vi når vägs ände. Men där tror vi inte att vi är ännu, utan om inget negativt tillstöter är vårt huvudscenario ytterligare uppgångar på 50-100% innan den punkten är nådd. Positiva positioner, men med störthjälm på, är således vår filosofi inför januari.

Fondutveckling

2020 blev det bästa avkastningsåret för Atlant på mycket länge. Flera av fonderna överträffade med råge sina avkastningsmål. Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten stod den gamle trotjänaren Atlant Edge för med sin uppgång på 18%. Fonden återgick 2019 till den marknadsneutrala placeringsstrategi den hade när den startade 2002, och i år bar det frukt. Edge kan i dag enklast beskrivas som en offensiv variant av Atlant Opportunity.

Även Atlant Protect förtjänar ett särskilt omnämnande. Fonden steg kraftigt i börsnedgången under våren, och lyckades, trots den efterföljande börsuppgången, till och med gå bättre än OMXS30. Inte illa för en fond som särskilt strävar efter att skapa avkastning i nedgång.

Även vår multistrategifond Atlant Multi Strategy och vår marknadsneutrala fond Atlant Opportunity lyckades överträffa sina avkastningsmål 2020. Vår nyaste fond, Atlant Precious, med fokus på ädelmetaller, hade också ett starkt år.

Atlant Stability som alltid prioriterar säkerhet främst, nådde inte riktigt sitt avkastningsmål under det stökiga 2020, men det får anses ligga inom ramarna för fondens placeringsfilosofi.

Plumpen i protokollet förra året blev Atlant Sharp, som inte vände positionerna i tillräcklig omfattning efter nedgången i våras, och därmed blev akterseglad av Stockholmsbörsen.

Atlant Precious Marknadskommentar - publiceras på fondens egen sida. Klicka här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund