Atlant Precious - förvaltarkommentar januari 2021

Här kan du ta del av hela förvaltarkommentaren från Atlant Precious förvaltare - Mattias Gromark.

En svängig månad som slutade med en rusning för silverpriset - Atlant Precious har cirka 30 procent exponering mot silver. Förvaltaren spanar även in i framtiden och vad den gröna energiomställningen innebär för ädelmetaller och andra industrimetaller. Intresset för solceller, bränsleceller, elbilar och vindkraft kommer sannolikt att vara fortsatt stort, varför efterfrågan på många metaller troligen kommer att vara hög under många år framöver.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund