Förvaltarkommentar januari 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Att detta kommer att ta en ände med förskräckelse är för oss oundvikligt, och vi ser framför oss en mycket lång negativ börsperiod när vi når vägs ände. Men där tror vi inte att vi är ännu, utan om inget negativt tillstöter är vårt huvudscenario ytterligare uppgångar på 50–100% innan den punkten är nådd. Positiva positioner, men med störthjälm på, är således vår filosofi inför januari.”
När vi summerar årets första månad kan vi konstatera att utvecklingen ser ut ungefär som förväntat. Fortsatt stigande kurser generellt, och i mindre tillväxtbolag kopplade till ESG/hållbarhet i synnerhet. De rapporter som kom in avseende Q4 2020 var generellt starkare än förväntat, vilket ger stöd. Men marknadens fokus kommer framförallt att vara på vinstutvecklingen framöver när pandemin förhoppningsvis successivt klingar av i takt med att andelen vaccinerade ökar. Vi ser därför ingen anledning att ändra uppfattning inför februari, utan vårt huvudscenario är fortsatt en måttlig, likviditetsstyrd uppgång, avbruten av kortare, branta rekyler.

Fondutveckling

Eftersom marknadsinledningen på året blev ungefär som förväntat blev även fondresultaten i stort sett uteslutande positiva. Av de marknadsneutrala fonderna fortsatte vår fond med högst risk/avkastningsmål, Atlant Edge, att prestera bäst. Men även ”mellanriskfonden” Atlant Opportunity och den utpräglade lågriskfonden Atlant Stability har fått väldigt fina starter på året.

Glädjande nog startade våra aktiemarknadspåverkade fonder, Atlant Sharp och Atlant Protect, också året väldigt bra. Utifrån vår positiva marknadsuppfattning hade Sharp en övervikt kontra aktiemarknaden, och kunde därför prestera bättre än börsindex (OMXS30) under inledningen av året. Mer udda är emellertid att även Protect, vår fond som är speciellt designad för att skapa avkastning i en fallande aktiemarknad, steg under den positiva börsperioden. Anledningen till detta är, förutom en positiv grunduppfattning som medförde att vi bitvis låg exponerade för såväl uppgång som nedgång och därmed kunde skapa lite avkastning i den initiala börsuppgången, även en stark utveckling i kreditportföljen.

Ovanstående, undantaget i Atlant Precious, starka siffror i de underliggande fonderna innebar att även vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, fick en fin start på året. Fonden ökade sina innehav i Precious med ett par procentenheter under perioden utifrån en tro att de stora stimulanspaketen i USA framöver kan leda till en fortsatt försvagad USD, vilket, allt annat lika, gynnar guldpriset i USD. Nuvarande ”attack” från aktörerna på Reddit mot korta positioner i silver, där Precious just nu har 30% lång exponering, medför också att fonden får en flygande start på februari.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund