Atlant Precious - förvaltarkommentar mars 2021

Här kan du ta del av hela förvaltarkommentaren från Atlant Precious förvaltare - Mattias Gromark.

Åter en stark månad för risktillgångar och särskilt bra har stockholmsbörsen gått, en av årets bästa så här långt. Amerikanska räntor och USD fortsatte upp och kronan försvagades rejält under perioden. Väldigt blandad utvecklingar bland ädelmetallerna där guld nu verkar bottna ur medan silver och relaterade bolag sänktes. Vi har fortsatt att bredda portföljen med ytterligare några nya innehav med fokus på metaller för den gröna energiomställningen. Har ni frågor angående fondens pågående förflyttning mot gröna metaller så återkom gärna till förvaltaren Mattias Gromark.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund