Förvaltarkommentar maj 2021

Marknadsutveckling

I den förra marknadskommentaren skrev vi: ”Facit på månaden blev en blygsam uppgång på en dryg procent. Fortsatt är det enda större hot vi för närvarande ser mot en fortsatt likviditetsstyrd uppgång att marknadsräntorna fortsätter klättra, vilket gör att obligationer åter blir en alternativ avkastningskälla till aktier. Utifrån att vår övre målkurs i OMX bröts justerade vi vår marknadsvy från neutral/negativ till neutral inför andra halvan av april och vi tar fortsatt den grunduppfattningen med oss in i maj. Vi behåller emellertid en förhöjd beredskap för en större rekyl i närtid.”

Marknadsuppfattningen har stämt ganska väl, och börsen har fortsatt klättra en dryg procent under maj. Perioden har varit synnerligen odramatisk, och vi ser inget som får oss att ändra vår grundvy inför juni.

Fondutveckling

Marknadsutvecklingen under maj var ganska väl i linje med förväntningarna. De marknadsneutrala/ absolutavkastande fonderna, Atlant Edge, Atlant Opportunity och Atlant Stability redovisar samtliga svagt negativa siffror. Den huvudsakliga anledningen till det är att vi utifrån från vår neutrala marknadsuppfattning med förhöjd risk har ett utökat nedsidesskydd i fonderna vilket kostat lite under perioden.

Atlant Sharp steg något i det svagt positiva klimatet, samtidigt som Atlant Protect, vår fond som är speciellt designad för att skapa avkastning i en fallande aktiemarknad, tappade marginellt. Detta berodde på att fonden ökade på sina korta positioner relativt nära all time high och därmed, precis som de marknadsneutrala fonderna, straffades lite i den försiktiga uppgången. Vi behåller det utökade nedsidesskyddet inför juni.

De starkt positiva avkastningstalen i Atlant Precious mer än neutraliserade de svagt negativa avkastningstalen i flertalet av de övriga underliggande fonderna vilket innebar att vår multistrategifond, Atlant Multi Strategy, hade ännu en positiv avkastningsperiod. Inför juni har vi inte gjort några förändringar av innehaven.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Atlant Fonder

046-39 39 69
        

info@atlantfonder.se

Linkedin

Sök på sidan


Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill få nyhetsbrev från Atlant Fonder.

Atlant Fonder
Skomakaregatan 13
223 50 Lund